Hem ontmoeten

Jef de Vriese • 80 - 2004/05 • Uitgave: 24
Hem ontmoetenDe zachtmoedigste van allen komt op de wolken met de heerlijkheid van God. De gezagsdrager die demonen beveelt, laat kinderen in Zijn armen nestelen. De ontfermer over de schapen spreekt hard tegen de zonde. Hij die de farizeeërs vernietigend oordeelt, zal het geknakte riet niet verbreken. De dienaar die de voeten wast, drijft de geldwisselaars toornig uit de tempel. Hij die anderen heeft gered, heeft Zichzelf niet gered.

Hij zei tot zijn tegenstanders: wie van u overtuigt mij van zonde? De rover aan het kruis zei: deze man heeft niets verkeerd gedaan en Pilatus: Ik vind geen schuld in Hem.

Een leven vol contrasten, maar volkomen zonder zonde. Zal Hij Zich zo aan ons openbaren in tradities? In Toronto? In een genezingsprediker? In een boek?

Als u Hem wilt ontmoeten is dit de plaats: Wie Mij liefheeft zal Mijn Woord bewaren… en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren (Joh. 14:21-24). Hem ontmoeten is het werk van Zijn Geest, in een ontmoeting met Hem door Zijn Woord, wat u ook doet. Lees uw Bijbel, bid elke dag en handel ernaar.

Doet u dat niet? Zeg dan a.u.b. niet dat u een christen bent. Want wie Hem niet liefheeft, bewaart zijn woorden niet.drs. Jef De Vriese