Image

Hemelse heerlijkheid

Joël Oosterhagen • 99 - 2023 • Uitgave: 1

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld. Het is zelfs zoveel dat ik niet van alles op de hoogte ben. En dat wil ik ook niet… sterker nog: dat lukt mij niet eens. Toch proberen veel mensen (ook christenen) zich helemaal tot in het kleinste detail te storten op de ontwikkelingen in de wereld. Met als gevolg: je raakt je roeping kwijt.

Als Zoeklicht proberen we hierin een balans te vinden. De Heere Jezus roept ons op om te letten op de tekenen van de tijd: wees waakzaam! Maar tegelijkertijd roept de Bijbel ons ook op om nuchter te zijn. Dat proberen we ook met onze artikelen. Door algemene ontwikkelingen te schetsen van bijvoorbeeld de digitale munt (pagina 4) proberen we alert te zijn en te signaleren dat dit gevolgen kán hebben.  

Goed om te weten
In dit eerste nummer van het nieuwe jaar staat een interessant artikel over het leven van de ultraorthodoxe Joden (pagina 12) en een artikel over New Age (pagina 16). Het is goed om dit te lezen en te weten wat er zich in deze twee werelden afspeelt. Maar wat doet u uiteindelijk met alle informatie die u leest of wat doet het met ú?  

Tijdens een preek van broeder Bert van Twillert (een spreker van Het Zoeklicht) werd ik erbij bepaald wat onze roeping als christen is. ‘Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u geroepen door ons Evangelie om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen (2 Thessalonicenzen 2:13-14).  

Elkaar bemoedigen
God heeft ons niet geroepen met een aardse roeping, maar met een hemelse roeping. Opdat wij de heerlijkheid van de Heere Jezus zouden krijgen. We mogen weten dat we zullen delen in de heerlijkheid van Hem. Dit zorgt ervoor dat we ons oog gericht houden op de hemelse Heere Jezus en we niet in de war worden gebracht. Veel christenen zijn zo boos over wat er in de wereld gebeurt dat ze zich daarover opwinden.
Als er zoveel op ons afkomt en als we zoveel erge dingen in de wereld zien gebeuren, laten we daar niet uren met elkaar over praten. We kunnen vechten tegen alles wat er in de kerk binnenkomt, maar dan raak je je vrede kwijt en komt er onrust in je hart. Hier word je alleen maar boos of verdrietig over. We moeten hiermee naar de Heere Jezus toegaan, want Hij weet het allemaal en weet dat het allemaal moet gaan gebeuren.  

Laten we met deze houding het nieuwe jaar ingaan en laten we elkaar als christenen juist bemoedigen, zoals er in Efeze 5 staat: ‘en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.’ (vers 19-20).  

Joël Oosterhagen