Hemelse wijsheid

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 3
Hemelse wijsheidHemelse wijsheid is niet louter verstandelijke kennis. Gods Woord maakt allereerst rein (Ps. 12:6; 19:9; 119:9). Wijsheid verandert het hart. Wie zijn zonde erkent, mag zich naar God uitstrekken om die reinheid te ontvangen (Ps. 51:7-10) en te worden zoals Hij (1Joh. 3:2-3), onbesmet van de wereld bewaard (Jak. 1:27). Echt geloof blijft niet zondigen (1Joh. 3:6), maar loutert het leven.

Reinheid zet een ketting van andere goddelijke eigenschappen in gang. Wanneer wij rein zijn, zijn wij vredelievend. Wijsheid maakt ons vredestichters (Matt. 5:9), in plaats van streverige ruziestokers die egoïstisch hun gelijk willen halen. Wijze mensen handelen fair en mild en zien geen heil in ruzie (2Tim. 2:24).

Wijze mensen blijven te midden van tegenstand toch vriendelijk. Ze zijn veranderd, zoals Mozes, die, om zijn doel te bereiken eerst een Egyptenaar vermoordde, maar later de meest zachtmoedige mens op aarde was (Num. 12:3).

Zij zijn gezeglijk, zodat zij zich naar de regels van anderen kunnen schikken en bereid zijn zich te laten overtuigen.

Hun karakter is vol ontferming. In contact met anderen brengen zij dezelfde bewogenheid op die de Heer Jezus had toen Hij naar Jeruzalem keek en diep geraakt was door haar verlorenheid (Matt. 9:36).
Ware wijsheid discrimineert niet. Ze laat zich niet leiden door eer, belang van mensen of eigenbelang.

Ware wijsheid is niet hypocriet. Zij toont zich van buiten zoals zij van binnen is en heeft geen verborgen agenda.
Ware wijsheid spreekt met het oog op geestelijk groei. Soms is zij een vriend die wonden slaat (Spr. 27:6), maar zij is niet hard.

Uw karakter?Jef de Vriese