Hemelvaart

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 5
Het mooiste dat verscholen ligt als geheim in het Vaderhart van God is het moment van de hemelvaart van alle gelovigen.
In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, zullen zij die in Christus ontslapen zijn het eerst opstaan en daarna zullen wij met hen op de wolken worden weggevoerd. We zullen voor altijd bij onze Heer mogen zijn.


De hemelvaart van de Heer was ook zo’n onbekend moment. De discipelen stonden erbij, keken ernaar, wat heeft dit te betekenen? Dit is een belofte. Zoals de Heer ten hemel ging, zo zullen we Hem terugzien komen. Paulus mag die belofte nog nader omschrijven.


Prof. Velema vraagt zich af: toekomstverwachting,
is die present of afwezig? We lezen het woord ‘geesteloosheid’. Je schrikt van zo’n woord, zou dat op mij betrekking kunnen hebben?


Iemand vertelde me van een gesprek. Een ongelovige man, hij keek achterom, want toekomst was er niet meer. Een gelovige vrouw, zij keek vooruit, want er wacht haar een geweldige toekomst. Welke kant kijkt u op?