Hemelvaartsdag – Zendingsdag

Joop Schotanus • 81 - 2005/06 • Uitgave: 2
Hemelvaartsdag – ZendingsdagDe aandachtige lezer van Het Zoeklicht verwacht omstreeks deze tijd een aankondiging van de jaarlijkse zendingsmorgen op Het Brandpunt. Hemelvaartsdag is de dag bij uitstek om de zending centraal te stellen. De dag waarop de Here Jezus de grote opdracht bij ons heeft nagelaten, om deze in vervulling te doen gaan. Wij mogen een schakel zijn in het wereldwijde werk om alle volken te bereiken.Als inleidend spreker hebben we voor ons samenzijn, broeder Hans Keijzer uitgenodigd, bij velen bekend als de expert in het zendingsgebeuren, oftewel “Mister Mission”. Hij stond aan het begin van de Evangelische Zendings Alliantie, die ook z’n wortels had in de Hemelvaart-Zendingsdagen op het Brandpunt. We zijn blij dat hij voor de geestelijke toonzetting zal zorgen. Ondergetekende heeft de algehele leiding.We willen op deze dag aandacht schenken aan onze werkers bij de Africa Inland Mission en de stand van zaken op het thuisfront. Verder zullen wij ook stilstaan bij de ontwikkelingen in de noodgebieden zoals Sudan en Kongo. We mogen dankbaar zijn voor de vredesakkoorden in verband met Zuid-Sudan. Er ligt een grote uitdaging bij de wereldgemeenschap voor de wederopbouw van dit gebied, maar ook geweldige kansen voor ons, om een aandeel te hebben in de geestelijke groei van Gods werk. Er zijn zoveel mensen verdreven, die nu graag weer terugkeren naar hun oorspronkelijk thuisgebied. Maar ze zijn alles wat hun leven daar mogelijk moet maken, kwijtgeraakt. Hun landbouw en veeteelt moet vanaf het nulpunt weer opgebouwd worden. Er moet weer een infra-structuur aangebracht worden voor mensen die lichamelijk en geestelijk erg onder de omstandigheden geleden hebben. We mogen bidden voor hen die terugkeren en hun plaatsje weer proberen te vinden, samen met hen die er eertijds in barre omstandigheden moesten achterblijven. We mogen in het bijzonder bidden dat de gelovigen een stabiliserende factor mogen zijn, te midden van de onderlinge spanningen die kunnen ontstaan.Die onderlinge spanningen zijn er ook nog steeds in Oost-Kongo, waar de AIM ooit een vruchtbaar werk heeft mogen doen ontstaan en waar gelovigen nu lijden onder de vreselijke gebeurtenissen die daar plaatsvinden. Niet alleen de stammentwisten tussen de Lendu’s en de Hema’s, maar ook de invloed van strijdende groepen van buitenaf, met het oog op de rijke grondstoffen e.d..Als u omstreeks 9.30 aankomt op Het Brandpunt, wordt u verwelkomd met koffie en dan beginnen we ons samenzijn om 10.00 uur.

Het is de gewoonte dat de moeders onderling een eventuele crèche gaan regelen.

Omstreeks 13.00 uur is er gelegenheid voor onderling contact en verdere
informatie bij de AIM-stand door de AIM-bestuursleden.

Er is dan soep, waarbij u de meegebrachte lunch kunt nuttigen.

Ook als u niet aanwezig kunt zijn bevelen we deze dag in uw voorbede aan.Joop Schotanus