Hemelvaartsdag: Zendingsdag op Het Brandpunt

Joop Schotanus • 79 - 2003/04 • Uitgave: 26
U rekent er natuurlijk al op dat er rondom deze tijd in Het Zoeklicht enige aandacht aan de zendingsdag wordt geschonken. Het Brandpunt heeft in het verleden in dit opzicht altijd een heel belangrijke rol gespeeld. Er zijn in de JNVC kampen vele jonge mensen zo radicaal door de Here aangeraakt dat zij hun leven volkomen in Zijn dienst hebben gesteld. Verder zijn de Brandpunt faciliteiten vaak ten dienste gesteld van zendingsorganisaties om zendingsdagen e.d. te houden. Ook zijn er initiatieven genomen om zending in het brandpunt van de belangstelling te krijgen. Ontwikkelingen die tot samenwerking van organisaties en tot ondersteuning van zendelingen hebben geleid, hebben ook hier hun oorsprong gehad. Teveel om op te noemen. In 1988 heeft de AIM de eerste zendingsdag op Hemelvaartsdag georganiseerd. We hopen een zeer zegenrijke zendingsmorgen met elkaar te hebben.

De Africa Inland Mission (AIM)
Om de binnenlanden van Afrika in te trekken werd de Africa Inland Mission al meer dan 100 jaar geleden opgericht. Moeite noch kosten werden gespaard om dit werk te doen. Bepakt en bezakt (zich alles ontzeggend) vertrokken de zendingswerkers maar met één doel: `De onbereikten bereiken met het Evangelie’. Misschien hadden ze nog nooit een Afrikaan in levende lijve gezien. Ze gingen een totaal onbekende toekomst tegemoet. De vrucht van geloofsgehoorzaamheid van de velen die uitgingen, was een radicale ommekeer in de levens van duizenden en nog eens duizenden mensen in Afrika. Dit alles binnen het patroon van `allen die daar verre zijn’. AIM heeft nu ongeveer 750 medewerkers uit 15 verschillende nationaliteiten en werkt in een tiental verschillende gebieden.

Zuid-Soedanese medewerking
Ook dit jaar betrekken we de Zuid-Soedanezen uit Houten bij onze zendingsdag.,Velen van hen maakten oorspronkelijk deel uit van het werk van de Africa Inland Church. Zij bevinden zich nu in dit koude kikkerland (ook kerkelijk vaak). Wie van u de afgelopen jaren onze dag heeft meegemaakt, weet dat hun muzikale bijdrage zeer gewaardeerd wordt. Ondertussen ben ik al heel wat jaren betrokken bij hun diensten in de Johan Bogermanschool in Houten. Op deze manier willen we hen graag bij het licht van Het Woord begeleiden en bemoedigen. We willen hen niet aan hun lot overlaten. We willen hen ook graag bewaren voor een eenzijdigheid die ontstaat als ze in het isolement terecht zouden komen. Zoals ze dat in het verleden gedaan hebben, zullen de Zuid-Soedanezen dus opnieuw onze Hemelvaart-Zendingsdag in Doorn opluisteren met muziek en zang. Dat niet alleen, maar we hopen een paar Zuid Soedaneze kerkleiders in ons midden te hebben, die we een ruime plaats in ons programma willen geven.

De stand van zaken
Graag willen we u op deze zendingsdag op de hoogte brengen van wat de Here God doet, door AIM en haar mensen. U wordt ook op de hoogte gehouden van het werk van Annemarie Boks in Kongo, Winette Hubregtse in Uganda. De Dijkstra’s die een tijdlang in Nairobi hebben gewerkt hopen er ook te zijn en Bert Martijn hoopt over het werk van AIM, een zendingspresentatie te geven. Hopelijk zullen we velen van onze lezers, die op die dag geen andere verplichtingen hebben, op donderdag 20 mei, ontmoeten op Het Brandpunt. Zij die niet kunnen komen, mogen deze dag in gebed brengen bij de Heer. Wij bevelen dit werk en deze dag van harte bij u aan in uw voorbede.

Nog een paar details
Vanaf half tien staat de koffie klaar. Om tien uur begint onze samenkomst, die ongeveer tot half één zal duren. Hierna is er volop gelegenheid om uw meegebrachte lunchpakket te nuttigen. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er aparte aandacht. Misschien zelfs voor sommige Zoeklichtlezers de eerste keer om kennis te maken met het prachtige Brandpunt. Al is dat dan niet het hoofdmotief, dan toch wel een zeer aangename bijkomstigheid.

Joop Schotanus