Hemelvaartsdag: zendingsdag op het Brandpunt

Joop Schotanus • 78 - 2002/03 • Uitgave: 3
U rekent er al een beetje op dat er rondom deze tijd in Het Zoeklicht enige aandacht aan de zendingsdag wordt geschonken. Het Brandpunt
heeft in het verleden in dit opzicht altijd een belangrijke rol gespeeld. Er zijn in de JNVC kampen vele jonge mensen zo radicaal door de Here aangeraakt dat zij hun leven volkomen in Zijn dienst hebben gesteld. Verder zijn de Brandpunt faciliteiten vaak ten dienste gesteld van zendingsorganisaties om zendingsdagen e.d. te houden. Ook zijn er initiatieven genomen om Zending in het brandpunt van de belangstelling te krijgen. Ontwikkelingen die tot samenwerking van organisaties en tot ondersteuning van zendelingen hebben geleid, hebben ook hier hun oorsprong gehad. Teveel om op te noemen. In 1988 heeft de AIM de eerste zendingsdag op Hemelvaartsdag georganiseerd. We hadden toen het voorrecht om onze Janny van der Klis in ons midden te hebben. Zij is de zuster van onze secretaresse Anneke Riemersma. Ze heeft al heel veel jaren onder AIM het zendingswerk in Afrika behartigd en is de laatste jaren werkzaam geweest in Tsjaad. Opnieuw mogen we haar verwelkomen op 9 mei a.s. Janny heeft een zeer boeiende manier om over haar werk te spreken. We hopen een zeer zegenrijke zendingsmorgen met elkaar te hebben.

De Africa Inland Mission
Om de binnenlanden van Afrika in te trekken werd de Africa Inland Mission al meer dan 100 jaar geleden opgericht. Moeite noch kosten werden gespaard om dit werk te doen. Bepakt en bezakt (zich alles ontzeggend) vertrokken de zendingswerkers maar met één doel: 'De onbereikten bereiken met het Evangelie'. Misschien hadden ze nog nooit een Afrikaan in levende lijve gezien. Ze gingen een totaal onbekende toekomst tegemoet. De vrucht van geloofsgehoorzaamheid van de velen die uitgingen was een radicale ommekeer in de levens van duizenden en nog eens duizenden mensen in Afrika. Dit alles binnen het patroon van 'allen die daar verre zijn'. AIM heeft nu ongeveer 750 medewerkers uit 15 verschillende nationaliteiten en werkt in een tiental verschillende gebieden.

Zuid Soedanese medewerking
Ook dit jaar willen we de mensen die in Zuid-Soedan voornamelijk deel uitmaakten van de Africa Inland Church en zich nu in dit koude kikkerland (ook kerkelijk vaak) bevinden weer betrekken bij onze zendingsdag. Wie van u de afgelopen jaren onze dag heeft meegemaakt, weet dat hun muzikale bijdrage zeer gewaardeerd werd. In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om meerdere keren voor te mogen gaan in hun diensten. Op deze manier willen we hen graag bij het licht van Het Woord begeleiden en bemoedigen. We willen hen niet aan hun lot overlaten. We willen hen ook graag bewaren voor een eenzijdigheid die ontstaat als ze in het isolement terecht zouden komen. De groep Zuid-Soedanezen hebben onze Hemelvaart-Zendingsdag in Doorn al meer malen opgeluisterd met muziek en zang en dat hopen ze dit jaar op 9 mei dus opnieuw te doen. We mogen bidden voor een zuivere betrokkenheid bij dit werk zonder dat ze het gevoel krijgen dat hun de initiatieven uit handen genomen worden. Laten we maar veel bidden dat deze 'vreemdelingen binnen onze poorten' niet al te zeer aangetast zullen worden door onze materialistische manier van leven.

De stand van zaken
Graag willen we u op deze zendingsdag op de hoogte brengen van wat de Here God doet door AIM en haar mensen. U wordt ook op de hoogte gehouden van het werk van Annemarie Boks in Congo, Winette Hubregtse in Uganda en de Dijkstra's in Nairobi. We willen niet onwetend zijn van wat God doet, maar ons ook bewust zijn van wat de tegenstander doet om Gods werk te verhinderen.
Hopelijk zullen we velen van onze lezers, die op die dag geen andere verplichtingen hebben, graag op donderdag 9 mei, ontmoeten op Het Brandpunt. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, dan mag u deze dag in gebed brengen voor de genadetroon van God. Wij bevelen dit werk van harte bij u aan ook in uw voorbede.

Nog een paar details
Vanaf half tien staat de koffie klaar. Om tien uur begint onze samenkomst, die ongeveer tot half één zal duren. Hierna is er volop gelegenheid om uw meegebrachte lunchpakket te nuttigen. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er aparte aandacht.

Joop Schotanus