Herbronnen

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 13
‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid’ (2 Timoteüs 1:7).
Timoteüs bevond zich niet in rooskleurige omstandigheden. Schaamte om te getuigen van de Here Jezus of zich te associëren met Paulus in de gevangenis lagen op de loer. Het evangelie brengt lijden met zich mee en vraagt vertrouwen dat God bij machte is en bereid is te geven wat Hij heeft beloofd. Te midden van leugenaars en dwaalleraars is het een hele klus om staande te blijven. Velen hebben zich van Paulus afgekeerd. Geen wonder dat Paulus Timoteüs bemoedigt door te wijzen op de Heilige Geest en op de kracht die er is in de genade van Christus Jezus, ondanks lijden, ondanks strijd, ondanks hard werk. God is trouw!
Het is niet duidelijk of Timoteüs verslapt was en Paulus vond dat hij hem moest wakker schudden. Of had hij gewoon een aansporing nodig om op de smalle weg te blijven? Het is nodig dat een christen zich herbront en opnieuw bedenkt wie God is en wat Hij ons heeft toevertrouwd.
De weg tot herbronning? Niet: Timoteüs, hoog tijd voor een nieuw gemeenteprogramma. Niet één of ander doe-het-zelf-pakket dat nieuw leven moet wekken. De weg is te bedenken dat God je Zijn Geest heeft gegeven. Al ben je zelf schuchter, bang, jong, in het nauw, of wat dan ook, de geest die je hebt ontvangen is een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Dat is Gods werk in jou. Komaan! Aan de slag!

Jef De Vriese