Herder

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 19
De strijd die de duivel ons wil doen voeren in het geestelijk leven is niet op de weg van vrede. Het is de weg van het opgejaagd worden, de weg van de krampachtigheid en de onrust: de wolf die de schapen opjaagt en hen in paniek opdrijft. De weg waarop Jezus leidt, is die van de goede herder. Hij jaagt niet op. Hij loopt vooraan en leidt naar rustige wateren en grazige weiden. Op die weg kan ik wel gewond raken, maar alleen de Herder draagt in Zijn handen en voeten de dodelijke sporen van de aanval van de wolf.

drs. Jef De Vriese