Herfst

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 18
HerfstNovember en december zijn de donkere herfstmaanden. Er zijn nogal wat mensen van wie het humeur daar onder te lijden heeft. Het zal geen toeval zijn dat juist twee grote feesten in die tijd van korte dagen vallen. Iets van gezelligheid om de duisternis te doorbreken.Er is een veel ernstigere duisternis. Ik bedoel de duisternis die er is vanwege geestelijke doods- en dorheid. We zijn langzaamaan afgedaald tot diep in de herfst van de eindtijd. Wat wacht is de koude winter van de grote verdrukking, waar menigeen zal rillen.Wist u dat het woord herfst verwant is aan het engelse woord harvest, oogst. Zou het niet geweldig zijn, wanneer we in deze eindtijd, herfsttijd, nog een geweldige harvest/oogsttijd zouden beleven? Wat nodig is zijn maaiers. De Here Jezus zegt: ‘Zie, Ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden, dat zij wit zijn om te oogsten’. Daaraan wil Het Zoeklicht meewerken. U toch ook?! Geef Het Zoeklicht door.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht