Herstel

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 11
HerstelDe Bijbel legt de vinger op mijn wonde. Hij dwingt mij op de knieën. Overtuiging van zonde is het begin van beterschap. Hoe erg ook de diagnose, God heeft altijd een herstelplan. Het waterbad wast het vuil van mij af. Het maakt mij toonbaar om te naderen tot de Heilige op de troon.

De confrontatie met mijn zondig hart is een teleurstelling. Het is erger met mij gesteld dan ik dacht. Maar dan komt Jezus: "Wees niet bevreesd". Geen verwerping. Geen boze vinger. Geen schande. Ik kom als een nieuw mens binnen onder de hoede van mijn Redder, mijn Bevrijder.drs. Jef De Vriese