Het complot

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 15
Rond de herdenking van 11 september 2001 (9/11) – de aanslagen in New York en Washington – circuleren allerlei complottheorieën die erop neerkomen dat de regering van president George Bush zelf achter de aanslagen zit.

De Amerikaanse regering, inclusief de president, zijn dan de moordenaars van de bijna drieduizend mensen die omkwamen. Bijna de helft van de Amerikaanse bevolking gelooft deze complottheorieën en ook veel Nederlanders geloven dit. In christelijke kring circuleren boeken, overgeschreven uit Amerikaanse bronnen, die door velen worden geloofd.
Naïef, maar uiteindelijk niet ongevaarlijk.
Het groeiende anti-Amerikanisme, zelfs onder Nederlandse christenen, begint zorgelijke dimensies aan te nemen. Allerlei baggerjournalistiek, vooral via het internet, wat in boekvorm weer veel geld oplevert, wordt door mensen geloofd en zelfs door christenen gepropageerd. Op verjaardagsfeestjes vertellen ze het elkaar door en de één weet nog meer te vertellen dan de ander. Ik zat er ook een keer tussen. Wat een dom geschreeuw! Een tv-uitzending van de VPRO gaf heldere journalistieke informatie, compleet met deskundigen van enkele universitaire instellingen in ons land, docenten en studenten. Alle deskundigen weerlegden de nonsens die op deze websites en in deze boeken worden opgedist. Al eerder schreven we over de Amerikaanse complottheorieën die ook al vóór 9/11 bestonden. Websites, boeken, dvd en cd’s worden ervan geproduceerd en die brengen heel veel geld op. Want het grote publiek ‘vreet deze drek’. De moeilijkheid is dat er weinig zinnigs tegenin te brengen is, omdat men veronderstelt dat je dan zelf ook ‘geïnfecteerd’ bent door dingen als de media, de regering, de Amerikaanse president of wat dan ook. Er dreigt hier groot gevaar.Ik denk dat achter deze complottheorieën fascistische of daarmee sympathiserende geesten zitten, die erop uit zijn, de samenleving te gronde te richten. De politieke Islam, die wereldwijd terreur uitvoert, vindt in de complotdenkers uit het Westen prima bondgenoten. Men moet de complotdenkers zoeken in ultrarechtse kringen van Amerika. Zij hebben zelfs trainingskampen, waar mensen wordt geleerd met wapens en explosieven om te gaan. Deze mensen stellen hun eigen federale overheid voortdurend voor als een stelletje misdadigers. Eén van hen is een soort dominee, Texe Marrs, die destijds bij de bomaanslag in Oklahoma, de dader, ene Timothy McVey (33), vrijpleitte. Met een hele reeks van zogenaamde bewijzen. Marrs blies hoog van de toren. Maar McVey bleek de dader, het werd bewezen. Een jury sprak de doodstraf uit. Hij had de dood van 168 mensen op zijn geweten, waaronder baby’s, kleine kinderen en hun moeders. Hij is geëxecuteerd na zijn veroordeling, zonder ook maar enig moment van spijt. Texe Marrs kwam er nooit meer op terug, maar ging wel door met het schrijven van boeken, het uitgeven van dvd’s en ander materiaal, dat allerlei christelijke leiders, alsmede de Amerikaanse federale overheid, op allerlei gebieden beticht van wandaden.

Het is echter allemaal goedkope blabla, zonder enige journalistieke onderbouwing. Feit is echter, dat veel christenen, ook in ons land, zich laten meeslepen. Zij die zeggen de orthodoxe rechtzinnigheid aan te hangen, schromen niet gebruik te maken van allerlei suggesties om mensen in een kwaad daglicht te stellen. Integriteit is ver te zoeken en dat is zorgelijk, zeer zorgelijk!Hoe men ook over Amerika denkt, of over de Amerikaanse president George W. Bush, ieder weldenkend mens zou toch moeten nadenken over de vraag wat hier aan de hand is. De wereld, Amerika voorop, staat tegenover een grote duistere macht, waarbij de betrokken lieden hun eigen leven zelfs graag willen opofferen, als er maar zoveel mogelijk wordt gemoord en ontwricht in de vrije wereld van het Westen. Burgers, mannen, vrouwen, kinderen, het maakt niet uit. Als er maar bloed vloeit, want alleen dát scoort. Deze macht heet ‘de politieke Islam’. Zij is fascistisch van aard, ongekend bloeddorstig en in staat mensen massaal en soms ook met de hand af te slachten. Deze duistere macht bedreigt ook ons aller leven en dat van onze kinderen en kleinkinderen en dat in toenemende mate.Hoe men ook over de enorme immoraliteit van ons vrije Westen denkt, het alternatief van de overheersing door dit soort islamitische barbaren is geen vrolijk vooruitzicht. Laatst zag ik een preek, vertaald in het Engels, door een imam in de moskee ergens in het Midden-Oosten, gericht tot zo’n tweeduizend ‘gelovigen’. De rillingen liepen me over de rug vanwege de ongehoorde haat en de oproep rustig aan te nemen dat alle ongelovigen (niet-islamieten) uiteindelijk een vreselijke dood zullen sterven onder de goedkeurende blikken van Allah. Zulke ‘preken’ zetten moslims aan tot daden zoals we die nu zien en die onze overheden terecht vrezen en trachten te voorkomen.In deze werkelijkheid past het niet geld te verdienen aan boeken die suggereren dat Osama Bin Laden een handlanger is van de Amerikaanse Inlichtingendienst CIA, die dit hele gebeuren van 11 september hebben bedacht en uitgevoerd. Het geeft geen pas te vertellen dat het geen vliegtuigen waren waardoor de Twin Towers zijn ingestort, maar dat op alle etages explosieven zijn aangebracht door de CIA, waardoor de wolkenkrabbers ineenzakten. Het geeft geen pas onnozele mensen, die deze boeken lezen en ze geloven, zó op het verkeerde been te zetten, vaak ook christenen. Ook hier gaat het op, dat de mensen liever de leugen geloven dan de waarheid. Men wil het misschien ook graag geloven, omdat dan het gevaar van de politieke en fascistische Islam minder bedreigend lijkt. Als een soort verdoving op een innerlijke angst.Het geeft geen pas dat links Nederland, GroenLinks, SP en grote delen van de Partij van de Arbeid, olie op het vuur gooien door mee te lopen met fascistische moslims, die in ons land demonstreren tegen Israël. Dat deed niets anders dan zichzelf verdedigen tegen diezelfde fascistische terreur van de Hezbollah. Een zelfverdediging puur om te overleven. Zou Israël dat niet zo rigoureus hebben gedaan, dan zou de islamitische wereld rondom Israel, Iran voorop, de kans schoon hebben gezien Israël massaal aan te vallen, omdat nu eenmaal de vernietiging van Israël en de uitroeiing van alle Joden bovenaan de prioriteitenlijst van deze religie staat. Links Nederland vindt zo de aansluiting bij rechts-fascistische moslimgroepen. Samen tégen Israël en samen tégen Amerika. Doen nu ook christenen daaraan mee?Deze ontwikkelingen zijn reële dreigingen in onze samenleving. Ook de Nazi’s kregen eerst de onnozele massa achter zich, voordat ook intelligentere mensen mee gingen doen. Zó gaat het bijna altijd. Je moet de massa achter je krijgen. En dat is met het sterker wordende anti-Amerikanisme in Europa en in ons land een zichtbare ontwikkeling. Valt Amerika, zoals Bin Laden en zijn handlangers ‘profeteren’ dan wordt ook Israël vernietigt. Dat is hun visie. Ze krijgen daarin steun van mensen die de complottheorie aanhangen en die door grote aantallen deskundigen in de wereld al talloze malen is weersproken en wetenschappelijk weerlegd. Het is bijna misdadig om zulke theorieën te geloven en door te geven. Het is massahysterie, maar politiek niet ongevaarlijk.President George Bush moest, net als alle Amerikanen en alle andere mensen in de wereld, bijkomen van de enorme schok van 11 september. Zulke terreur kon niemand bedenken. Thans echter bestaat de vrees voor een mogelijke ‘vuile’ atoombom straks, ergens in New York, Chicago of Los Angelos. Amerika kon en kan niet wachten op anderen, de VN, Europa of wie dan ook. Er is te veel gebeurd en nu is alles mogelijk! De voormalige NOS-correspondent in Amerika, Charles Groenhuisen, schreef onlangs nuchtere woorden: “Het is vijf jaar geleden. Amerika was slachtoffer. Nu de boeman van de wereld. George Bush was een held. Nu de grootste schurk op aarde.

Wat was er gebeurd als Amerika na 11 september niet zijn eigen zin had gedaan maar de zin van de rest van de wereld? Lang vergaderen bij de VN? Had diplomatie geholpen? Met Jacques Chirac en Wladimir Putin op kop.

Dan had de Taliban nog in Kabul gezeten. En Saddam in Bagdad. Dan was Irak grotendeels van de internationale sancties af geweest (dank je zeer, Jacques en Wladimir!) maar nog niet van zijn wrede dictator. Dan waren in Irak niet drie keer vrije verkiezingen geweest.”


Bij alle verwarring en verbijstering moeten christenen het hoofd koel houden, het hart naar boven en de ogen op de komende Heiland richten.Feike ter Velde