Image

Het eindspel: steeds meer voorbeelden van totale controle

Armand Gimbrère • 99 - 2023 • Uitgave: 2

De laatste weken ben ik met mijn zoon aan het schaken geslagen. Elk spel tracht je de stukken zo te spelen, dat je in het eindspel de overhand hebt om de overwinning te kunnen claimen. Het verloop van elk potje is telkens weer ongewis, maar het doel blijft hetzelfde: de ander laten verliezen. Als wereld zijn we ook in een eindspel beland, in de laatste dagen voor de wederkomst van onze Heer.

Dit eindspel wordt gekenmerkt door een wereldwijd economisch systeem dat centraal aangestuurd wordt en samen zal gaan met een cultuur van verdorvenheid, waar de volheid van zonde niet alleen wordt getolereerd maar zelfs wordt gevierd. Deze cultuur krijgt de ruimte onder een demonische religie, met elementen van bestaande grote religies, die in staat is om de aardbewoners te verenigen. De Bijbel noemt dit systeem de hoer van Babylon. Het kenmerk van een hoer, is dat ze met seksuele immoraliteit verleidt tot zonde. In dit geval is het een welvarend, wereldwijd systeem van intense slechtheid met ankers in elk gebied van de samenleving. Haar naam is Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde (Openbaring 17:5). Dit geeft aan dat de werking van het systeem mysterieus, complex en lastig te doorgronden is.  

Totaal toezicht

Toch als we goed kijken, zien we dat er zaken gaande zijn die erop duiden dat de schaakstukken van het systeem in de jaren vóór het openbaar worden van de antichrist, geleidelijk worden neergezet om in het eindspel gedurende de eerste drie en een half jaar van de verdrukking in volle kracht uitgerold te worden. De wereld staat op het punt gereset te worden. De gehele aarde komt steeds meer onder totaal toezicht en absolute controle van een machtige elite, die steeds openlijker naar buiten treedt, nu het einde van de dagen nadert. Maar die ziende blind en horende doof zijn, zullen hier geen notie van hebben. Sterker nog, zij zullen met open ogen het systeem omarmen en toejuichen. En dat is precies wat we zien gebeuren.  

Na de generale repetitie hoe de wereld zou reageren op wereldwijde maatregelen rondom covid-19, zien we nu overal in Europa allerlei pilots uitgerold worden als volgende zetten in het schaakspel om de totale controle te verkrijgen. Vanuit een geestelijk perspectief is het de hoer van Babylon die de wereld verenigt en het onderscheidingsvermogen afstompt om hen klaar te maken om de antichrist te ontvangen. In die fase zitten we nu. Satan gebruikt de hoer om de wereld op een presenteerblaadje aan de antichrist te geven door de infrastructuren zo in te richten, dat tegen de tijd dat de antichrist de gruwel der verwoesting in de tempel opricht en aanbidding eist (Mattheüs 24:15, 2 Thessalonicenzen 2:3-4), de wereld al zo ver onder de heerschappij van de duisternis staat, dat het gemakkelijk te accepteren is.  

Aan de regels houden

De inrichting van dergelijke infrastructuren is al jaren een feit in China. Men hanteert daar een sociaal kredietsysteem. Dat is een systeem waarbij goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag wordt bestraft. Wie zich aan de regels houdt krijgt extra punten en extra privileges en ervaart allerlei voordelen in het dagelijkse leven. Wie zich niet volgens de regels gedraagt, die krijgt puntenaftrek, wat kan leiden tot het niet meer verkrijgen van een hypotheek, niet meer reizen of andere dingen. Gelukkig is dat nog ver van ons bed. Of toch niet? Het Italiaanse Bologna begint met het allereerste sociale kredietsysteem op Europese bodem en wordt gevolgd door de stad Rome. Vanaf de herfst van vorig jaar is een pilot gestart, waarbij burgers met goed gedrag deugpunten kunnen scoren, die ze kunnen inwisselen voor beloningen. Dit gebeurt met de zogeheten ‘Smart Citizen Wallet’.  

Deze Smart Citizen Wallet is een door de Europese Unie gefinancierd beloningsplatform, dat deugdzaam gedrag van stadsgebruikers aanmoedigt, gericht op het verbeteren van de ecologische, sociale en economische duurzaamheid van de stad, en is in overeenstemming met de doelstellingen van Agenda 2030 van het World Economic Forum (WEF). Ook de Britse stad Sunderland heeft een beloningssysteem geïntroduceerd, BetterPoints genaamd. Burgers die de auto laten staan krijgen digitale tokens die ze kunnen inwisselen tegen leuke cadeaus.  

Ook in Nederland

Blijft Nederland buiten schot? Nee, in Apeldoorn wordt door het WEF – overigens zonder medeweten van haar burgers – als eerste het SmartCity concept uitgerold. Voor de uitvoering van dit project heeft de gemeente Apeldoorn vorig jaar aan een Oostenrijks bedrijf, RadioLED genaamd, toestemming verleend om 500 kastjes te bevestigen aan lantaarnpalen door de stad, die voorzien zijn van sensoren en die de Apeldoornse burgers overal volgen.  

Inmiddels zijn in navolging van 74 scholen in België twee scholen in Veenendaal van start gegaan met het beloningssysteem High Five. Kinderen kunnen prijzen verdienen door met een chip in een armband een high five beweging te maken langs scanners die langs de weg staan, als ze op weg lopend of fietsend naar school gaan en niet door hun ouders met de auto worden weggebracht. Ze ontvangen dan digitale muntjes bijgeschreven op hun tegoed, die ze kunnen inruilen voor beloningen, zoals kaartjes voor het zwembad of iets lekkers. Met High-Five is het ook mogelijk om als klas doelen te stellen, waardoor een soort wedstrijdelement wordt toegevoegd. Kinderen die niet zo goed hun best doen kunnen daarmee worden aangespoord om een stap extra te zetten.  

Op het online platform van High Five kunnen leerlingen en klassen scores met elkaar vergelijken en uitdagingen aangaan. Op het platform kan iedereen zien wie er het beste scoort en wie het slechtst, ofwel wie het beste gedrag vertoont en wie het slechtste. Het systeem is er indirect ook op gericht om het gedrag van ouders te veranderen, via de kinderen en door sociale druk van leerkrachten en andere ouders. Niemand wil immers bekend staan als de vader of moeder die de kinderen toch met de milieuvervuilende auto naar school brengt, en er daarbij voor zorgt dat hun kind of de hele klas een beloning misloopt.  

Duurzamere leefomgeving
Een ander klimaatinitiatief is de ‘15-Minute City’. Dat is een stad waar je lopend of fietsend alle gemakken in maximaal 15 minuten binnen handbereik hebt. Het initiatief komt van het WEF[1] samen met C40 Cities, een afkorting voor City Leader Climat Group. Dit is een organisatie die al sinds 2005 bezig is om steden emissie vrij te krijgen en een duurzamere leefomgeving te creëren. In aantrekkelijk gebrachte filmpjes worden de ideeën gepresenteerd: alles wat je leven aangenaam maakt, is binnen handbereik. “Een nieuw normaal”, zoals zij zeggen, “waarin we onze tijd, onze gezondheid en onze gemeenschappen weer terugnemen. Het is een plaats waar iedereen een plekje heeft, een stad die meer inclusief is en ons tijd geeft voor de dingen die echt belangrijk zijn.”  

Nu klinkt het inderdaad idyllisch en idealistisch, maar er is een verschil tussen plannen en praktijk. Wil je vaker dan twee keer per week de stad uit, dan heb je speciale vergunningen nodig, of moet je het openbaar vervoer pakken of de fiets nemen. De Australische stad Melbourne is voornemens om dit in gang zetten en Parijs heeft de plannen al in vergevorderd stadium klaar om uit te rollen. Het Engelse Oxford is echter al het verst. In 2024 zal de stad getransformeerd zijn naar zo’n ‘15-Minute City’. Afgelopen december stemde de Oxfordshire County Council[2] voor een proef waarbij zes zogenaamde verkeersfilters/-camera’s in de stad worden geïnstalleerd. Deze leggen beperkingen op aan hoe vaak en waar automobilisten het stadscentrum mogen binnenrijden. De proef gaat in de zomer van 2023 van start en zal minimaal zes maanden duren, om in 2024 te worden geïmplementeerd. Inwoners mogen straks nog maar twee keer per week (maximaal 100 keer per jaar) met hun auto de stad in en uit. Overtredingen worden uiteraard beboet.  

Lastig te doorgronden
Het zijn allemaal voorbeelden waarin de wereld voorbereid wordt op een totale controle, precies zoals de Bijbel dit voorspelt. Daar waar God en Zijn wetten opzij worden gezet, ontstaat leegte. Waar je God weghaalt, waar je Jezus weghaalt, waar je Hem naar de rand duwt, blijft een vacuüm achter en dat vacuüm wordt altijd gevuld, niet met goed maar met kwaad. En dat kwaad is in de laatste dagen een systeem in wording. Het is zoals gezegd mysterieus, complex en lastig te doorgronden, maar voelbaar georganiseerd en merkbaar in alle aspecten van ons leven.  

Paulus schrijft aan de ouderlingen van Efeze in Handelingen 20 dat hem boeien en verdrukkingen in Jeruzalem te wachten staan. En dan zegt hij in vers 24: ‘Maar ik maak mij nergens zorgen over.’ Ik houd van dat kleine zinnetje, want wat er daarbuiten ook gebeurt, het kan ongemakkelijk of zelfs beangstigend zijn, maar wat hier echt belangrijk is, is dat Jezus Christus centraal staat in ons leven en dat we sterk in Hem staan. De wereld aanbidt de schepping en niet langer de Schepper. De aarde wordt als een godin aanbeden. Wat de wereld je wil doen geloven, is dat alles wat daarbuiten gebeurt, dat dat de eeuwige realiteit is en wat er van binnen in je hart gebeurt, gewoon een soort stille, persoonlijke spiritualiteit is. Maar als christen weten we beter, alles wat hier buiten gebeurt, is op weg naar een rampzalig einde. Wij echter zijn op weg naar de eeuwigheid met de Here Jezus Christus. Tot die tijd: ‘Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed’ (Romeinen 12:12).  

Armand Gimbrère


[1] https://www.weforum.org/agenda/2022/03/15-minute-city-stickiness/ [2] https://news.oxfordshire.gov.uk/six-traffic-filters-to-be-trialled-in-oxford/