Het Evangelie en de Vader

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 6
“Alzo liefheeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft” (Joh. 3:16). De Vader heeft de Zoon gezonden. Christus ging naar het kruis omdat het de wil was van Zijn Vader. De Vader heeft Hem in de wereld gezonden en de Vader heeft Hem aan het kruis verlaten. Maar de Vader heeft Hem ook opgewekt en Hem alle macht gegeven.
Het Evangelie openbaart het Vaderhart van God, die zorgzaam en liefdevol Zijn kinderen beschermt en hen voorziet in hun dagelijks brood en vergeving van zonde. Maar de Vader is ook in de hemel, Heilig, heerser over Zijn Koninkrijk dat komt. Het is het Evangelie van het Koninkrijk dat vast en zeker komt, dat alle vijandschap zal overwinnen en aan elke tegenstander alle macht zal ontnemen.
Het Evangelie wekt in de gelovige niet alleen tedere liefde, maar ook respect, de Vreze des Heren, voor de Vader die gezag draagt, de gebeden van Zijn kinderen verhoort en Zijn wil doet geschieden. De Vader is vastbesloten ons in het hemels koninkrijk te brengen, ook als Hij daarvoor tuchtigt. Hij ziet zo naar ons om, dat Zijn Naam wordt geheiligd en Zijn koninkrijk komt. Geen mus valt ter aarde en geen haar van ons hoofd zonder dat Hij het weet. Hij leidt niet in verzoeking en uiteindelijk zal Zijn wil geschieden. Het evangelie is de openbaring van de kracht en de heerlijkheid van God tot in eeuwigheid (Matt. 6:9-13)! De Vader is geen slappe papa. Hij is Here!

Jef De Vriese