Het Evangelie en de Zoon

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 5
Christus is de Messias, het woord Gods (Op. 19:13). Het gaat niet om een vage God, maar om God die zich openbaart in Zijn Zoon Jezus Christus. “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden” (Hand. 4:12). Het Evangelie wordt slechts verkondigd, wanneer ook Christus wordt verkondigd.
Het is onvoldoende om te zeggen: “Ik geloof in Jezus.” Er zijn immers vele valse Christussen. Er is de Christus van de moslims, een profeet. Er is de Christus van het katholicisme, wiens genade wordt ingestort via sacramenten en die toegankelijk is via Maria. Er is de Christus van de mystieke ervaring. Er is de Christus van het goede gevoel wanneer het leven pijn doet. Er is de Christus van het goede voorbeeld om na te volgen, of de Jezus die de sociale codes doorbreekt door om te gaan met marginalen. Er is de Christus van het sociaal engagement. Er is de Christus van liefde en vrede, die niet opkomt voor de waarheid. Er is de Christus die helemaal ondersteboven van je is en die lief en vriendelijk bij je komt wanneer je hersteld moet worden, wanneer je in de kreukels zit. Dat is de inhoud van het Evangelie niet.
De inhoud van het Evangelie is meer solide. Het is het Evangelie van Christus, gestorven, begraven, opgewekt, verschenen en van Wie wordt gepredikt, naar de Schriften (1Kor. 15:1-8). Het Evangelie is Jezus, wiens gerechtigheid aan ons wordt toegerekend.

Jef De Vriese