Het Evangelie is Gods initiatief

Jef de Vriese • 84 - 2008 • Uitgave: 25/26
Geen mens is op zoek naar God, zelfs niet één (Rom. 3:11). God zoekt verloren mensen omdat verloren mensen God niet zoeken. De natuur van de zondaar is om niet op zoek te zijn. Hij komt tegen God in opstand, tenzij God zijn ogen opent en hem geloof schenkt (Rom. 12:3). God opent de deur van het geloof (Hand. 14:27). Het is Gods initiatief als iemand iets van de blijde boodschap ontdekt. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst liefhad (1Joh. 4:19). Wie Gods reddingsplan ziet, moet niet roemen in menselijke keuze, want de Here heeft uitgekozen (Joh. 15:16). God zoekt en vindt beslist allen die volgens Zijn voornemen geroepenen zijn. Hij roept doeltreffend allen die Hij tevoren bestemd heeft en in liefde gekend heeft (Rom. 8:28-30).
Wie die oproep hoort, mag ook antwoorden. Wie Gods reddingsplan ziet, moet niet blijven wachten om te reageren. Wanneer God het willen en het werken in ons werkt, kunnen wij door die genade ook onze zaligheid bewerken (Fil. 2:12-15). Voor wie dorst heeft naar levend water geldt: “O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk” (Jes. 55:1) en “Laat u behouden” (Hand. 2:40). Dan ligt de zekerheid van verlossing niet in de keuze van de mens die Jezus aanneemt, ook niet in het zondaarsgebed, maar in de reddingskracht van God die roept en wedergeboren doet worden (Joh. 3:16).

Jef De Vriese