Het Evangelie is Gods volharding

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 16
Het Evangelie is dat God volhardt in de openbaarwording van Zijn Naam. God zegt: “Ik zal” (Ez. 36). Het is Zijn soeverein vast voornemen dat door niets of niemand kan worden verijdeld (Job 42:2). Als God zegt: “Ik zal”, dan zal Hij ook. Het hangt niet af van ons, maar van Gods genadewerking.
Gods openbaring komt door een proces heen tot stand. Er is Zijn voortschrijdende openbaring in de geschiedenis, geregistreerd in Zijn Woord en geprofeteerd voor de toekomst. Er is Zijn voortschrijdende openbaring in ons die bevrijd zijn van de schuld van de zonde, die bevrijd worden van de macht van de zonde en die bevrijd zullen zijn van de aanwezigheid van de zonde. Er is Zijn voortschrijdende openbaring van genezing van het lichaam, waarvan sommigen een wonder mogen ontvangen, anderen in de vruchteloosheid van de schepping mogen leren leven en alle kinderen Gods straks bevrijd zullen zijn van ziekte en dood. Er is Zijn voortschrijdende genezing van de ziel, aan wie Hij troost en vrede schenkt, maar wiens tranen pas later volkomen worden afgewist.
Het Evangelie is niet dat God altijd, voor iedereen en onmiddellijk alle gevolgen van de zonde wegneemt. Het Evangelie is dat God Zich ondanks de zonde en haar gevolgen in Zijn kinderen openbaart, in ziekte of gezondheid, in armoede of rijkdom, in leven en door de dood heen. Het Evangelie is dat ondanks alle tegenstand de overwinning van Christus vast en zeker is en spoedig helemaal geopenbaard zal worden.

Jef De Vriese