Het Evangelie is Gods waarheid

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 3
Waarom is Jezus gekomen? “Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen” (Joh. 18:37). Jezus proclameert de waarheid van God in de confrontatie met de duisternis in de wereld. Het Evangelie wordt verspreid door proclamatie van de waarheid, niet door levensstijl alleen. Christelijke levensstijl, zonder verkondiging van de waarheid, is onvoldoende als getuigenis van Christus.
Het Evangelie heeft inhoud. Het is belangrijk een inhoudelijk antwoord te geven op vragen als: wie is Jezus Christus?; waar worden wij van bevrijd en hoe?; etc. De waarheid heeft inhoud en wordt omschreven in een geloofsleer, een doctrine, een theologie.
De kennis van de inhoud van ons geloof bepaalt mede de diepgang van ons geloof en doet ons in volle verwondering staan voor de heerlijkheid van God. Onze liefde voor God wordt niet bewezen door verstandelijke kennis, maar die kennis geeft aan de liefde wel inhoud wanneer ze door geestelijk leven wordt gedragen. Wanneer wij bijvoorbeeld zingen: “Ik prijs Uw grote naam”, maar niet kunnen zeggen wat de Naam van God is, dreigt onze lofprijzing af te dwalen naar een mystieke ervaring, in plaats van dat het een inhoudelijke liefdesverklaring is. Lofprijzing, waarin wij God ontmoeten en eren, is zich bewust van de geestelijke kennis die wij van God hebben en weet dus waarom wij aanbidden, welke de Namen van God zijn, waarom God te prijzen is, hoe God groot is, etc. Bijbelse lofprijzing proclameert de inhoud van Gods waarheid.

Jef De Vriese