Het geheim van gelukkig zijn

Marianne Glashouwer-van der Lugt • 80 - 2004/05 • Uitgave: 12
Het geheim van gelukkig zijnGelukkig maken is gelukkig zijn’. Dit zei koningin Juliana tijdens haar Kerstboodschap in 1973. Premier Balkenende haalde haar woorden aan in zijn herdenkingstoespraak voor leden van de Eerste en Tweede Kamer op 24 maart j.l. Er is de afgelopen tijd veel gesproken over koningin Juliana, maar deze uitspraak trof me het meest. ‘Gelukkig maken is gelukkig zijn’ is in een notendop het geheim van gelukkig zijn. Zij had in haar lange leven ervaren dat een mens er gelukkig van wordt als hij een ander gelukkig kan maken.Geven, geven en nog eens geven

Het geheim van gelukkig zijn? Geven, geven en nog eens geven! Dat klinkt zo eenvoudig, maar dat is het helaas niet. Integendeel, we zijn er vaak meer op uit om te ontvangen, dan om een ander iets te geven. We kijken eerder naar wat een ander voor óns kan betekenen, dan dat we in de eerste plaats die ander gelukkig willen maken. Als het even kan, dan proberen we een ander voor ons karretje te spannen.

We verwachten zo vaak dat de ander de eerste stap zet. Dat de ander óns belt, óns opzoekt, aan óns aandacht besteed. En als dat dan niet gebeurt, dan voelen we ons teleurgesteld en boos. Het is dus wel duidelijk dat we met zo’n levenshouding niet gelukkig worden! Maar ‘gelukkig maken is gelukkig zijn’ is het geheim van gelukkig zijn in een notendop!De wet van de liefde

Als we navolgers van de Here Jezus willen zijn, dan weten we dat het gaat om de liefde. Niet om het ‘lief zijn voor elkaar’, maar om de liefde die God in ons hart wil leggen. De liefde die beschreven wordt in 1 Corinthiërs 13, de goddelijke liefde, zoals alleen Jezus die Zelf volmaakt gehad heeft. Als we van iemand houden, dan willen hem of haar ook graag gelukkig maken. Maar de weg van de liefde gaat nog hoger. De Here Jezus roept ons in Lucas 6:27-36 op om van onze vijanden te houden, en om goed te zijn voor diegenen die je haten en ons mishandelen. Hoe moeilijk, zo niet onmogelijk is dat! Onze broeders en zusters die wereldwijd vervolgd en gemarteld worden om hun geloof, zullen vaak aan deze woorden van Jezus moeten denken, als ze in de gevangenis zitten. Zij hebben veel meer te lijden dan wij ooit kunnen bevatten. Daarom hebben zij ons gebed en medeleven heel hard nodig.Een kop er bovenop

De Here Jezus zegt in datzelfde hoofdstuk van Lucas dat we niet over anderen mogen oordelen, want alleen dan zal God ook niet over ons oordelen. In de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel lezen we in Lucas 6:38 dan verder: ‘Geef aan anderen en God zal jullie ook geven; een flinke hoeveelheid zal je in de schoot vallen, een stevig aangedrukte en goed geschudde maat met een kop er bovenop. Want met de maat waarmee je anderen meet, zal God ook jullie meten’. Als wij onszelf overwinnen en de eerste stap nemen naar de ander, en liefde geven, dan zal de Here ons zegenen. Hij zal ons echt gelukkig maken. Niet zo’n beetje, maar Hij zal ons rijkelijk zegenen, als wij onze houding veranderen en niet meer in de eerste plaats aan onszelf denken, maar ook – en vaak allereerst - aan een ander.Ook ons geld

In zijn toespraak aan de kerkelijke leiders van Efeze roept de apostel Paulus hen op, om goed te zorgen voor de armen. Hij vertelt hun dat hij dat in zijn eigen leven altijd in praktijk gebracht heeft. Hij heeft altijd in zijn eigen onderhoud voorzien door hard te werken met zijn handen. Hij maakte tenten en verkocht die. Hij werkte zelfs zo hard dat hij ook nog kon geven aan de armen. Handelingen 20:35: ‘U weet dat ik met eigen handen voorzien heb in mijn levensonderhoud en in dat van mijn metgezellen. Door mijn hele gedrag heb ik u laten zien dat het onze plicht is zo hard te werken dat we de armen kunnen helpen, gedachtig aan de woorden van de Heer Jezus:Geven maakt gelukkiger dan ontvangen’ (Groot Nieuws Bijbel). Ook wat ons geld betreft geldt: het is zaliger te geven dan te ontvangen. Als christenen wereldwijd 10% van hun inkomen zouden geven aan kerk en evangelisatie en aan anderen die het nodig hebben, dan zou er geen armoedeprobleem meer bestaan! De Here zegt dat Hij ons rijkelijk zal zegenen, als wij anderen zegenen. Beproef mij daarin, zegt Hij. Laten we dat maar eens doen!Ontvangen, ontvangen

Eens komt voor ons de tijd dat alles omgedraaid wordt. Dan zal het oneindig veel zaliger zijn om te ontvangen dan om te geven. Dan kúnnen we niet eens meer geven! De Here Jezus zegt tegen ons in Openbaring 2:7: ‘Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is’. Dan zal Hij ons geven. Wat zal het geweldig zijn als we eens mogen komen in het Vaderhuis met de vele woningen. Als Hij tegen ons zal zeggen: Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer’ (Math. 25:21). Wat een feest zal het zijn als we voor eeuwig bij Hem zijn en mogen delen in Zijn Koninkrijk, dat duurt tot in eeuwigheid! Dan zullen we nooit meer bang of verdrietig zijn. Dan zullen we nooit meer pijn lijden. Hou dus nog even vol. Blijf Hem verwachten. Hij wil ons helpen om zo te leven dat we gaan ervaren dat het ‘zaliger is te geven dan te ontvangen’. Eens zullen we met Hem regeren als koningen en dan zullen we voor altijd gelukkig zijn!Marianne Glashouwer-van der Lugt