Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 29:4

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 21
"De stem des Heren is vol glorie"
Psalm 29:4


Wie geraakt niet onder de bekoring van de natuurkrachten in storm en donder. De grote Amerikaanse tornado’s met windsnelheden tot wel vijfhonderd kilometer per uur imponeren enorm. Een onweersbui die komt aanzwellen met donder en bliksem is altijd weer fascinerend. Heel de schepping blijft verbazen en verwonderen, het grote heelal, zowel als de kleinste deeltjes van de levende cel. Gods majesteit, die dit alles voortbracht door het Woord dat Hij sprak, kan niet genoeg worden bezongen. David richt zich in dit lied tot de hemelingen, niet tot de natuurkrachten als zodanig, hoewel die hem inspireren, maar tot de machtigen, de engelenvorsten, de ‘morgensterren’ die juichten bij Gods scheppende kracht (Job 38:7). Hij herinnert die hemelingen aan ‘de stem des Heren’ die klinkt – tot zeven maal toe in deze psalm. ‘De stem des Heren is vol glorie’ – dat wil zeggen: in Gods stem liggen Gods eigenschappen: Zijn kracht en Zijn heerlijkheid – dat is Zijn persoonlijkheid.

Ook in de menselijke stem liggen de trekken van het innerlijk leven verborgen. Ooit schreef iemand een boek dat heet: "Uw spraak verraadt u". Want alle emoties en gemoedsgesteldheden weerklinken in de klank van de menselijke stem, die emotioneel zeer kwetsbaar is. Het stemgebruik wordt ook bepaald door angsten en complexen, verwondingen en trauma’s, die er kunnen zijn uit het verleden. Het komt allemaal mee in de klankkleur van de stem. Sommigen die aan stemtraining beginnen lopen tegen de pijn op uit het verleden. Zij hebben eerst pastorale of psychologische hulp nodig om uit de put te geraken, waarin ze ooit terechtkwamen. Dan kan heel veel verborgen en opgekropte pijn en ellende naar boven komen en met hulp genezen. Eerst dan kun je echt zingen. Wat is de stem een instrument van herkenning!

Zo ook Gods stem. David vergelijkt Gods stem als de donder, zoals elders in de Bijbel Zijn stem klinkt als bazuinen of als waterstromen. Als de Here spreekt zullen wij zwijgen. Zijn stem is te horen in de macht van de prediking. In de bijbelgetrouwe verkondiging is de macht van Gods stem. In Zijn Woord en met Zijn stem komt Hijzelf mee in Zijn heerlijkheid en macht. Hij kan de wildernis van een zondig mensenbestaan doen beven (:8), maar naast het geweld van het oordeel komt ook Zijn genade erin mee, Zijn Vaderhart, Zijn liefde. Ja, Zijn spraak ‘verraadt’ Hem. We horen de violen van Zijn liefde zingen in de prediking van Zijn Woord. Alles van Hemzelf, Zijn kracht en Zijn glorie scheppen Zijn Woord tot een symfonie die majesteitelijk tot ons komt. De levende God staat midden in het wereldgebeuren, midden in Zijn eigen natuurgeweld, in de oordelen van donder en bliksem. De God die "troonde boven de zondvloed" (:10) – ook toen liep het Hem niet uit de hand. Hij is niet alleen de God van onze lofprijzing, maar ook de God van de verschrikkingen. Hij past niet in onze redeneringen of onze zedelijke normen. Dan raakt men het zicht op Hem kwijt in de vragen over de nood in de wereld. Hij staat daar middenin en troont als Koning in eeuwigheid (:10). Hij spreekt ook vandaag en Zijn stem is vol glorie!

Feike ter Velde