Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 46:8

Feike ter Velde • 79 - 2003/04 • Uitgave: 15
Het geloofsvertrouwen in de psalmen"Een burcht is ons de God van Jakob"

Psalm 46:8
Deze prachtige psalm wordt ook wel de Lutherpsalm genoemd, omdat hij in deze psalm voor zijn bekende lied ‘Een vaste burcht is onze God’ inspiratie vond. In alle gevaren die de hervormer liep, vond hij moed en kracht in de God van deze psalm en noemde Hem "Een vaste burcht". In de laatste klas van de lagere school hebben we het Lutherlied al meerstemmig op de trap van het schoolgebouw gezongen. Johann Sebastiaan Bach maakte er zijn Cantate (BWV 80) van – een prachtig muziekstuk. Er komt een aria voor bariton in voor met de tekst:Alles, was von Gott geboren

Al wat uit God is geboren

Ist zum Siegen auserkoren.

is tot overwinnen uitverkoren

Wer bei Christi Blutpanier

Wie bij Christus’ bloedbanier

In der Taufe Treu geschworen

in de doop heeft trouw gezworen

Siegt im Geiste für und für.

Overwint in de GeestEn dan volgt een prachtig bariton recitatief:

Erwäge doch, Kind Gottes,

Bedenk toch kind van God

die so grosse Liebe

de zo grote liefde

da Jesus sich

omdat Jezus zich

mit seinem Blute dir verschriebe,

met Zijn bloed aan je heeft toegewijd

Wormit er dich

waarmee Hij jou

zum Kriege wider Satans Heer und wider

in de strijd tegen satans leger en tegen

Welt und Sünde

wereld en zonde

geworben hat.

verworven heeft.Wat een evangelieverkondiging in wondermooie muziek!

Deze psalm roept het ons toe: Een burcht is ons de God van Jakob. Hij is de God van Israël, Hij is de Here der heerscharen. Het is een terugkerend refrein met daarachter: sela – dat is ‘sta even stil en denk even na’.

Laten wij het ook tot ons laten doordringen: Hij, de Here der heerscharen is God, machtig in de strijd. Wij zullen stil zijn, Hij zal voor ons strijden (Ex. 14:14) en dat geldt voor elke levenssituatie.

In 2 Koningen lezen we over de belegering van Jeruzalem en de bespotting van de Here door een Syrische generaal. Hij daagde de God van Israël uit (2 Kon. 19:10). Maar dat moet een mens niet te vaak doen. Dat kan gevaarlijk worden. Zo ook hier. Koning Hizkia legde het eenvoudig de Here voor, al die bedreiging en al die bespotting. En die nacht trok de Engel des Heren uit. Toen Hizkia wakker werd was alles anders dan de dag daarvoor (:6). Honderdvijfentachtigduizend man van het Syrische leger kwam die nacht om en de rest ging op de vlucht. De Here der heerscharen, Hij is onze God. Wie of wat zouden we dan vrezen? Hij zal de stad Gods (:5) bevrijden en dan zal Israël deze psalm opnieuw zingen en zeggen "God is in haar midden".

Dat mogen wij ook zingen. Ook elke zondag in de kerk als we samenkomen Coram Deo – voor Gods aangezicht – en we ook de Schrift openen mogen en heel de wereld in nood en onze eigen noden leggen voor de Troon.Een burcht is ons de God van Jakob. Hij is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.Feike ter Velde