Het geloofsvertrouwen in de psalmen - Ps. 65:10

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 5
Het geloofsvertrouwen in de psalmen

"Gij bezoekt het land en verleent het overvloed"


Psalm 65:10Zoals altijd in de psalmen vinden we hier hemelse zegeningen uitgedrukt in aardse beelden. Dat komt omdat het land Israël in bijbelse tijden theocratisch – dus goddelijk – werd bestuurd. De Here had rechtstreeks bemoeienis met de koning en het volk via de profeten. Wij leven in andere tijden. Wij mogen een leven leiden dat door de Geest wordt bestuurd. De
Heilige Geest, die met de Pinksterdag is gekomen, wil het leven van al Gods kinderen vol maken met Zijn heerlijkheid. De beelden die de Bijbel daarbij gebruikt spreken boekdelen en zijn zeer leerzaam voor ons. Water speelt een belangrijke rol, als het gaat om de bijbelse metaforen, beelden.De Here Jezus zelf spreekt over de Heilige Geest die zou komen als "stromen van levend water" (Joh. 7:39). Centraal is daarin altijd weer de Persoon en het werk van Christus. De Heilige Geest kwam op de Pinksterdag, niet om "de kerk" te vervullen, maar om mensenlevens te vervullen met de heerlijke gave van "Christus in ons". Wat de Geest toen deed wil Hij vandaag nog doen. We moeten ons niet achter het collectief van "de kerk" verstoppen. We mogen komen zoals we zijn tot Hem, die de Gever is van de Geest. We mogen komen met onze lege handen. We hoeven er niet de wereld voor af te reizen naar grote conferenties om de dorst van ons hart te lessen. Met onze dorst mogen we tot de Here Jezus zelf komen. We mogen in Hem geloven, dat wil zeggen, ‘nemen’ van Hem. Dat is: zijn genade aannemen, vergeving van onze zonden aannemen, in het geloof gaan staan, zoals een lied zegt: "Ja zijn liefde zocht mij, en Zijn bloed dat kocht mij, door genade ben ik een kind van God". Zo mogen we komen tot de Here Jezus. Dan wordt ons hart dorstig naar meer van Hem. Hij heeft Zijn Woord gegeven om Hem te kennen, Hij heeft zijn Geest gegeven om Hem te ‘leven’.Het christelijk geloof is niet de optelsom van bijbelteksten en bijbelgedeelten. Het Woord van God is ons gegeven om Christus te leren kennen, waarlangs we ook de Geest van Christus mogen leren kennen. In deze prachtige psalm is er eerst sprake van "verzoening over onze zonden" (:4) en daarna: "We zullen verzadigd worden met het goede van uw huis, met het heilige van uw tempel (SV: paleis). Daar is een heerlijke overvloed. In de kerkgeschiedenis lezen we over grote manifestaties van de Heilige Geest. John Wesley en Charles Whitefield getuigen van hun ervaringen op het gebed: "De kracht van God kwam machtig over ons, velen van ons riepen hun grote vreugde uit en velen vielen op de grond. Zodra we enigszins van de verbijstering van Zijn Majesteit waren hersteld, braken we uit in eendrachtig gezang: We prijzen U o God, U bent de Heer van ons leven!""De beek Gods is vol water" (:10). Laten we de levende God vertrouwen als het gaat om de volheid van Zijn Geest, die Hij ook vandaag wil geven. Waar Christus wordt geloofd, de Christus der Schriften, wil Hij de volheid van Zijn Geest geven. Allen die dorst hebben mogen komen tot Hem, die het levende water van de Heilige Geest wil geven. "Gij maakt het zeer rijk" zegt de tekst. Zeer rijk!Die dorst heeft die koom’

Gods rivier is vol water

En ’t Schriftwoord gebiedt:

Wordt vervuld met de Geest!

Die stroom uit Gods troon

ruist met machtig geklater;

Hij stroomt ook voor u,

maakt uw leven een feest.


Johannes de Heer 863 vers 3Feike ter Velde