Het Goede

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 19
Kijk terug naar uw verleden. Wat waren de momenten dat u geestelijk het meest ben gegroeid? De momenten dat u in grote problemen zat! Dat zijn de momenten waarin de vrucht van de Geest tot stand komt. Dat zijn de momenten dat u de weg van Christus leert bewandelen. Alle beproevingen leiden onder Gods bestuur tot reiniging van uw leven. In de vruchteloosheid komt uw zwakheid aan het licht, zodat God in u kan werken en u hervormd wordt naar het beeld van Zijn Zoon. Dat is Zijn soeverein heiligingswerk. God doet alles meewerken ten goede (Romeinen 8).
Het ‘goede’ dat mensen begeren, is meestal niets anders dan de begeerte van het vlees, het voldoen aan de basisbehoeften van geluk, gezondheid of succes. Het goede dat God geeft, is Zijn Zoon! Het goede is de uiteindelijke heerlijkheid die komt. Dat begint nu al. God gebruikt alles om nu het goede voor uw leven, voor de gemeente, voor Zijn Koninkrijk, voor uw uiteindelijke heerlijkheid, voor uw gelijkvormigheid aan Christus tot stand te brengen. Hij deelt Zichzelf mee aan jou!
Maar het goede dat u ontvangt, is niet alleen het goede voor uzelf. Het goede dat God geeft, is vaak ook voor een ander. U mag ook wat God u geeft, meedelen aan een ander. Dan bent u getuige, mede-uitdeler van wat God doet. Dan deelt u niet uw theologie of uw overtuigingen, dan deelt u uw karakter, een waarachtig leven met God, wat anderen naar de Waarheid leidt.

Jef De Vriese