Het is beter te geven dan te ontvangen

Johan! • 79 - 2003/04 • Uitgave: 16
Het is beter te geven dan te ontvangenIn Haifa staat het enige bejaardentehuis "Eben – Ezer", waar Joodse en Arabische gelovigen tezamen genieten van de liefdevolle zorg voor hun oude dag.

Ik heb daar fantastische getuigenissen gehoord! Een fijne geestelijke vriendin is Henny Shor. Tijdens de 2e wereldoorlog verbleef ze 4 jaar lang met haar moeder in een kruipruimte van 50 cm hoogte, in Amsterdam. Ze had in die tijd een radiootje. Door de koptelefoon hoorde ze op een zondagochtend deze twee woorden; "Onze Vader". Die twee woorden leidde haar naar Gods Woord en uiteindelijk naar Gods Zoon. Henny ontving als Jodin, door haar geloof in de Here Jezus, ook haar hemelse Vader. Haar eigen vader is overleden toen zij 14 jaar oud was. Tijdens de oorlog raakten ze alles kwijt.

Nu 60 jaar later, ontving Henny een fors bedrag als schadevergoeding.

Mijn allereerste ontmoeting met Henny was in het bijbelwinkeltje van haar man. In de etalage lag een grote Bijbel opengeslagen bij het verboden hoofdstuk van Jesaja 53.

Tijdens mijn laatste bezoek ontving ik een cheque voor ons werk met haar woorden: "Het is beter te geven dan te ontvangen".

Henny leeft een gevend leven in woord en daad. Dit brengt mij bij Rebekka. Zij werd Isaäks bruid en de moeder van Esau en Jacob. Ze ontmoette de knecht met zijn dorstige kamelen. Ze zag de nood en ze gaf! En denk er om, dat dorstige kamelen héél véél drinken! Genesis 24:46. Ja, gevend leven is gezegend leven.Johan!