Het is een kwestie van kiezen

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 13
Het is een kwestie van kiezenMensen, volken, kerken, christenen, politieke partijen, organisaties
en instituties hebben allemaal voorbeeldfiguren nodig, helden die inspireren. Bij onze rondwandeling door Parijs, enige jaren geleden, kwamen we ook bij de Dôme des Invalides, waar Frankrijks held van weleer,
Napoleon Bonaparte, rust in een marmeren praalgraf. Vanuit een hoge positie kijkt men daar neer op een roodbruine tombe van marmer, waarin hij opgebaard ligt. Frankrijks beroemde krijgsheer die ervan droomde, keizer te zijn van een groot rijk, dat zelfs Rusland zou omvatten, wordt hier in marmer geëerd. Honderdduizenden stierven op Napoleons vele slagvelden onder de meest erbarmelijke omstandigheden, maar dat telt niet meer. Alles en iedereen lijkt helden nodig te hebben om de eigen inhoud en koers van het leven te bepalen. Kerken hebben Calvijn, andere kerken Luther of wat te denken van de pausen. Sommigen zijn uitgegroeid tot bijna onfeilbare grootheden. In het Jodendom zijn sommige rabbijnen tot ongekende hoogte gestegen. Oprichters van politieke partijen hebben ook zulke aureolen om zich heen. Kijkend op het praalgraf van Napoleon vroeg ik me af wat hij zou zijn voor de troon van de levende God. Weg alle ‘grandeur’, weg alle dromen van macht, praal en pracht. Wat blijft er dan nogover van het leven dat werd geleefd?Voor christenen is het van belang slechts die Ene bron van inspiratie te kennen en daaruit te leven: het Woord van de levende God, de Bijbel. Daaruit leren we Hemzelf kennen. Daaruit leren we de persoon en het werk van de Here Jezus Christus kennen. Dan hebben we geen helden meer nodig uit een ver verleden. Dan staan we sterk tegenover allerlei wind van leer, filosofieën van mensen, populaire stromingen en misleidende gemeenplaatsen. Wat laten ook christenen zich vaak door allerlei opvattingen meeslepen, zonder een eigen ‘kritische’ mening te hebben. Hoe makkelijk gingen velen mee in de leer van de Nazi’s, in de jaren ’30, ook in Nederland. Wat lezen mensen weinig goede lectuur en gaan mee in de goedkope retoriek en de waan van de dag, zoals vertolkt op de televisie. Zijn dat niet de voorbereidende tekenen ervan dat velen straks meegesleept zullen worden als de antichrist op het wereldtoneel verschijnt? Hij zal met prachtige woorden verschijnen, enorme politieke oplossingen voor knellende problemen in de maatschappij, wellicht met prachtige economische modellen en een succesvolle politiek van werkgelegenheid in heel Europa. Toen God weg was uit Frankrijk koos het volk dictator Napoleon en honderdduizenden vonden de dood op het slagveld.Wat moet een kerk dankbaar zijn als vanaf de kansel Gods Woord mag klinken, niet alleen over het persoonlijk heil, dat eerst natuurlijk, maar ook over de wereld waarin we leven. Vanaf de kansel moet vandaag het licht van de profetie worden ontstoken. In de jaren ’30 toen Hitler aan de macht kwam, hebben maar weinigen het demonische karakter van zijn ‘heilsleer’ herkend, sterker nog, velen geloofden dat hij de redder van Europa zou worden tegen het internationale communisme. Wie biddend het profetisch Woord bestudeert krijgt zicht op de wereld van vandaag en hoop voor de dag van morgen, omdat we Jezus’ komst verwachten. Een mens moet kiezen!Namens de redactie
ftv