Het is zomer!

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 6
Het is zomer!De zomer staat voor de deur. Velen hebben vakantieplannen gemaakt, sommigen zijn op dit moment al weg en weer anderen zijn al weer teruggekeerd. Er zijn er ook die niet op vakantie gaan, of kunnen gaan. Maar het merendeel van de Nederlanders en van onze Belgische zuiderburen – waaronder ook veel Zoeklichtlezers zijn – gaan toch in het hoogseizoen op pad. Daarom komt er straks weer een speciaal zomernummer uit. Het wordt weer een fraai dubbelnummer – de nummers 7 en 8. Dat biedt u de mogelijkheid om wat extra nummers aan te vragen en die mee te nemen op vakantie. Onderweg ontmoeten we allerlei mensen, die we dan een Zoeklicht kunnen meegeven. Dat is dan ook meteen evangelisatiewerk. Het nummer bevat tal van makkelijk leesbare evangeliserende artikelen en wijst ook op het profetisch Woord, zodanig dat iedereen dat kan begrijpen.

Belt u even naar ons kantoor in Doorn om een aantal extra exemplaren van nr. 7/8? U zult er velen een plezier mee doen en ons blad helpen aan nieuwe abonnees. Tel. 0343 – 413 300 Het prijslijstje staat onderaan.Vandaag ligt het zendingswerk bij ons op de stoep. Naast de enorme ontkerkelijking in ons land zijn er ook allerlei culturen temidden van ons komen wonen. Dat biedt grote kansen voor elke individuele christen om helder van zijn/haar geloof te getuigen. Veel moslims kwamen zo al tot een levende relatie met de Here Jezus, omdat zij op hun werk christenen ontmoetten. Een man uit Iran vertelde mij zijn eenvoudige getuigenis, nadat hij in een christelijke kerk was gedoopt. Hij had een Bijbel van een collega gekregen. Hij zag aan die collega dat hij een christen was al voordat hij ooit een gesprek met hem had gehad. Het was hem opgevallen: hij is anders dan de anderen. Bij het lezen van die gekregen Bijbel kwam er een grote vrede en rust in zijn hart. "Dat kende ik niet van de koran. Integendeel, dan werd ik altijd onrustig. Maar de Bijbel lezen, "dat voelde mij goed" – zei hij. Zo kunnen we toch op eenvoudige wijze, een ieder op de eigen plaats, in de eigen straat of waar dan ook, getuigen zijn van Christus. Zijn Geest wil de vrucht in ons leven geven van liefde, blijdschap …enz. (Gal. 5:20). Dan wordt ons leven op zich al een getuigenis.Ook via ons blad mogen we samen, u lezer(es) en wij als redactie, de Blijde Boodschap uitdragen. Ik vertelde u al eerder van een jongen van 17 jaar die een nummer van Het Zoeklicht in de trein vond. Hij heeft het blad vol verbazing uitgelezen en thuis aan zijn moeder gegeven. Beiden zijn tot levend geloof gekomen. Wij kunnen nooit nagaan hoe de Heilige Geest werkt in het leven van mensen. Wij mogen onszelf eenvoudig aan de Here ter beschikking stellen, zoals dat lied biddend zegt: ‘Maak mij ‘t kanaal van uw zegen, o Heer – ‘k Leg hier mijn zelfzucht en vrees voor u neer" (JdH 705). Daar komt het immers op aan: dat we onszelf aan de Here overgeven, ons leven Hem toevertrouwen en Hem erom vragen dat we een instrument in Zijn hand mogen worden. Als u zo, biddend, eventueel met uw kinderen samen, de komende vakantie besteedt en het zomernummer van Het Zoeklicht gebruikt om anderen een zegen te bereiden, dan is de vakantie niet alleen plezierig maar ook zegenrijk geworden.Namens de Redactie

FtV