Het licht!

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 19/20
Kerstfeest en licht horen bij elkaar. Op alle mogelijke en feestelijke manieren proberen we de donkerste dagen van het jaar te verlichten. Dat doen we met alle denkbare soorten van feestverlichting. We proberen met gezelligheid de donkerste periode op te vrolijken.

Lang geleden heeft de kerk besloten het geboortefeest van de Here Jezus te vieren en omdat Hij het licht der wereld is, lag het voor de hand die boodschap in de donkerste maand te benadrukken.Nergens lezen we in de Bijbel dat we geroepen zijn om het geboortefeest met boom en bal op te leuken. Paulus treedt op de Areopagus naar voren en wil spreken over de éne onbekende God. Van die God wil ook `Het Zoeklicht´ getuigen. We doen dat bijna als vreemden te midden van nieuw heidendom. Wanneer het wereldlijke kerstfeest ons een mogelijkheid biedt om van Hem te getuigen, dan moeten we dat aangrijpen. Ook dit kerstnummer wil van het licht getuigen.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht