Het Midden-Oosten en de achterkant van het nieuws

Gert-Jan Segers • 81 - 2005/06 • Uitgave: 13
Het Midden-Oosten en de achterkant van het nieuwsWat is waarheid? De retorische vraag van Pontius Pilatus is nu de existentiële vraag voor veel moslims in het Midden-Oosten. Deze moslims blijven onrustige zoekers totdat ze antwoord hebben. Is Islam echt de enige juiste godsdienst? Wie is die Jezus – of Isa, zoals hij in de Koran heet? Hoe zit dat toch met die verhalen over sommige moslims die christen worden? De vragen worden gesteld achter de coulissen, uit het zicht van journaal en kranten. Maar juist achter die schermen werkt de Heilige Geest en gaat God zijn eigen gang.Veranderingen

Neem nou ‘Um Mohammed’, de moeder van Mohammed en een vriendin van ons. Een keurige moslima met een overzichtelijk leven. Maar langzaam zijn er barsten in haar wereldbeeld gekomen. Ze zag een jaar geleden – net als zoveel andere Egyptenaren – de film The Passion of the Christ en was er diep van onder de indruk. Omdat de film een andere versie van Jezus en het kruis presenteert dan de Koran, is Um Mohammed het Lukas-evangelie gaan lezen om te kijken wat er nou precies met Jezus is gebeurd. Inmiddels zapt ze ook geregeld langs een van de zeven christelijke Arabische satellietzenders en neemt ze regelmatig een kijkje in een kerkdienst. Onlangs vertelde ze ons hoezeer ze door dit alles in verwarring is gebracht en nu met vragen zit waar ze zich twee jaar geleden nog helemaal niet druk over maakte. Um Mohammed is bepaald niet de enige die met deze vragen rondloopt. Meer dan ooit worden Arabische Christenen door moslims op hun geloof bevraagd. Er is ook groeiend fundamentalisme. We moeten vrezen dat we daar nog heel wat van zullen meemaken. Hamas en Osama Bin Laden zijn misschien blikvangers, maar er gebeurt meer. Doordat ik het voorrecht heb om in het Midden-Oosten te leven en te werken heb ik af en toe een kijkje achter de schermen.Dromen

De Arabische wereld heeft haar schotelantennes massaal op satellieten gericht en tot in de kleinste dorpjes zijn Arabieren aan het enorme tv-aanbod verslingerd geraakt. Daardoor komt naast veel troep, ook het evangelie binnen. Ook Internet doorbreekt de grenzen. Via christelijke sites kunnen moslims in alle anonimiteit vragen en christenen kunnen in alle vrijheid antwoorden. Geen overheid komt daar meer tussen. Daarnaast is er meer politieke vrijheid dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Zo kon het Egyptische Bijbelgenootschap, rond de vertoning van The
Passion of the Christ
, uitgebreid adverteren met de Jezus-film en een Nieuwe Testament. In het jaar van The Passion werden er meer dan 20.000 NT’s verkocht, een vervijfvoudiging van een jaar eerder!Een bijzonder element is dat moslims door een droom tot geloof komen. Voor heel wat christenen met een moslimachtergrond was een droom het begin van een geestelijke zoektocht. Zo ook voor een Soedanese vriend van me. Hij was naar Cairo gekomen om aan Azhar - een van de meest gerenommeerde islamitische instituten - te studeren. Dat was een goede aanloop voor een veelbelovende toekomst. Totdat hij in een droom een kruis met een wenkende hand erboven zag. Om erachter te komen wat dit te zeggen had, heeft hij een bijbel aangeschaft. Hij is in Genesis begonnen en in Openbaringen geëindigd. Drie weken na zijn droom stopte hij met zijn studie aan Azhar en werd hij een volgeling van Jezus Christus. Hij woont nu in een van de armste delen van Cairo en helpt op een school voor vluchtelingen. Inmiddels studeert hij aan een seminarie en hoopt over twee jaar zijn studie af te ronden en als predikant te gaan werken. Ik hoop u in het volgende nummer van Het Zoeklicht nog wat meer vertellen.Gert-Jan SegersGert-Jan Segers is uitgezonden door de GZB, woont in Cairo en werkt aan een christelijk studie- en toerustingscentrum.