Het niveau van onze universiteiten

Red. Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
In april van dit jaar studeerde Thijs Voskuilen af in Groningen op een scriptie met de titel 'De perfecte spion' (The Perfect Spy) . Hij schreef een ‘mooi' verhaal, waarin hij de apostel Paulus neerzette als een spion voor de Romeinse heersers van die tijd. Het is niet meer dan een fictie, zonder historische feiten. Zijn voornaamste bron is de Bijbel zelf. Zijn idee was dat Paulus erop uit was brave burgers van christenen te maken. Hij riep immers op tot gehoorzaamheid aan overheid. Dat Petrus dat in zijn brief ook deed is hem kennelijk ontgaan. Dat de christenen in het Romeinse rijk zwaar werden vervolgd, gemarteld, voor de leeuwen geworpen en op de brandstapel omkwamen vanwege de Naam van Jezus en Zijn Evangelie weerlegt met feiten de fictie van student Voskuilen. De gretigheid waarmee de pers zich op zoiets stort, verbaast altijd weer. Krantenkoppen als: "Student legt bom onder het Nieuwe Testament" is van je reinste rioolkwaliteit. Maar dat de student een cijfer negen kreeg voor zijn verhaal zegt misschien wel iets van het huidige niveau van onze universiteiten, zeker die van Groningen op dit punt.