Het onrecht in Iran

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 15
Het onrecht in IranIn Europa en ook in ons land zijn heel wat vluchtelingen uit Iran, die om hun leven te redden, hun land moesten verlaten. In 1988 gaf Khomeini bevel om het gevangeniswezen van Iran te zuiveren van politieke tegenstanders. Andere politieke partijen werden verboden. Alleen Khomeini’s eigen partij terroriseerde het land. Er werd vervolgens een commissie ingesteld. Allen die, hetzij al veroordeeld waren tot gevangenisstraffen, hetzij nog niet berecht waren, vielen onder het mandaat van deze commissie. De moslimopstandelingen (Mujahedin) werden als ‘muhareb’ (in staat van oorlog) en de linkse groeperingen als ‘mortad’ (afvalligen) behandeld. Eerst werden de leden van de Mujahedin, bijna allen moslim, berecht door deze commissie. Daarna hebben ze de afvallige linkse, neomarxistische, personen berecht. Berecht wil zeggen: vermoord. Die berechting duurde in vele gevallen niet langer dan vijftien minuten. Ondanks het feit dat de Verenigde Naties bezwaar maakten tegen de massa-executies, ging Teheran door met de executies van de weerloze mensen. Verschillende getallen zijn in omloop, maar zeker 8.000 tot 10.000 politieke gevangenen werden binnen een paar weken in verschillende provincies van het islamitische Iran gedood. Zo werd aan de wereld getoond wat het islamitisch recht en de ethiek van mensen als de ayatollah Khomeini, de man achter de wereldwijde herleving van de islam, kan betekenen.Feike ter Velde