Het perfecte kerstcadeau

Peter de Haan • 85 - 2009 • Uitgave: 25/26
De decembermaand is een maand van cadeaus, groot en/of klein. Het begint met pakjesavond, daarna het kerstpakket en tot slot de pakjes onder de kerstboom. Hoewel niet iedereen hier aan meedoet, om verschillende redenen, valt niet te ontkennen dat december en geschenken sterk met elkaar verbonden zijn.
Vaak blijkt uit het cadeau een bepaalde mate van waardering voor wat je hebt gedaan. Zo heeft iets ook meerwaarde wanneer het persoonlijk voor je is uitgezocht. Daaruit blijkt dat de schenker moeite voor je heeft gedaan en je heel goed kent. Maar hoe zit dat wanneer je in dit Zoeklicht leest dat de Here God die Schenker is. Hij gaf Zijn Zoon toch voor iedereen, daar is toch niets persoonlijks aan? Toch wel. In Johannes 3:16 staat: ‘Want alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’
De Here is begaan met een ieder van ons, met u, met jou. Hij wil een persoonlijke relatie, maar daarvoor zijn twee kanten nodig. Van Zijn kant heeft de Here Zijn trouw en goedheid laten zien. En Hij heeft ons belooft dat wanneer we in Hem geloven, willen leven naar Zijn beeld, we eeuwig leven met Hem ontvangen. Het geschenk ligt voor u klaar. Pakt u het aan?

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht