Het slot

Nol Esmeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 9
Jarenlang hielden Nol en Helene Esmeijer jeugdweekends op Het Brandpunt, iedere zaterdag hadden zij een vol huis met heel veel jeugd en gaven bijbels onderwijs en Nol schreef elke veertien dagen een artikel op deze pagina.

Aan dit alles is nu een einde gekomen. Door de ziekte van Nol (Parkinson), werd hij hiertoe genoopt. Als hoofdredacteur wil ik Nol (en ook Helene) mede namens alle collega-redacteuren, hartelijk danken voor zijn bijdrage aan ons blad. Moge de Here hen beiden rijk zegenen, soms dwars door alle moeite heen, tot op die grote dag van Jezus, als de bazuin zal klinken.


Aan alles komt een eind. De gang van een mens is tussen een begin en een einde ingeklemd. Een voorstelling heeft een begin en een einde. Een wedstrijd, een behandeling, een montage, ......enz. enz. Alles eindigt eens. Zo is het ook met de Bijbel. Die begint een keer en die eindigt. Wat is het een wonder dat God begint met een mens op te zoeken: Adam ben je daar? En dat God Zijn Woord eindigt met: "Hij, Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!" — Openbaring 22 : 20. Over dit einde van de Bijbel gaat dit artikel.

God begint
God begint met dit einde van de Bijbel. Dat moeten wij nooit vergeten. Het is Zijn initiatief. "Hij, Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig." Wij, de mensen, komen heus wel aan bod. God heeft ons, Zijn kinderen, op het oog. De Here Jezus zegt hier, dat Hij spoedig komt.

Dit is ons laatste artikel in Het Zoeklicht. Helene en ik willen graag u allen, jullie allen toeroepen, dat Jezus spoedig komt. Dat was onze motivatie gedurende dertig jaar dat wij — vooral aan jongelui — de oude boodschap verkondigden. Geen van ons heeft het recht om in twijfel te trekken wat de Here Jezus zegt. Wij hebben geleerd, dat God in iedere generatie dit laat zeggen. Wij zijn verantwoordelijk voor deze generatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat God zegt over de komst van de Zoon des mensen. Als u Gods kind bent, wilt u dan de verantwoordelijkheid op u nemen voor het huidige geslacht? Hij, Die deze dingen getuigt, zal u daarin zegenen.

Wij gehoorzamen
In het werkwoord "gehoorzamen" zit het woord "gehoor". Het komt erop aan, dat ons gehoor is afgestemd op wat God zegt. Dat is moeilijk! Het is al moeilijk om te gehoorzamen aan wat mensen van deze wereld zeggen. Laat staan als God in Zijn Woord iets zegt vanuit een andere wereld, vanuit de hemel. Toch is dát onze opdracht "Amen, kom, Here Jezus!".

Dat is het grote geheim. Te geloven wat God zegt, dat dit waar is. En er naar handelen! Helene en ik hebben dat geprobeerd. Wij hebben getracht om aan het Woord van God handen en voeten te geven. Om de komst van de Heiland straks — en wij geloven dat onvoorwaardelijk — nu reeds dicht bij (jonge) mensen te brengen. Wat is het heerlijk om te weten, dat velen het hebben nagezegd: Amen, kom Here Jezus in mijn hart.

Daaraan moeten wij allemaal, die de Heiland beminnen, voldoen. Wij moeten nazeggen wat God zegt. Eigenlijk is de boodschap van de wederkomende Heer er één, die integraal behoort bij het evangelie. Het is geen apart onderwerp. Wat is uw motivatie kind van God? Waardoor wordt u bewogen? Zet de woorden om in daden!

Nol Esmeijer