Het teken

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 11
Het tekenOpletten!


Wij leven in een bijzondere tijd. Belangrijke eindtijdlijnen uit het profetische woord lichten helder op. Zoals in de tijd van Jezus worden oude profetieën tot in details vervuld. Gods machtige Hand in de moderne geschiedenis is duidelijk zichtbaar. Gelukkig komt er meer belangstelling voor deze ‘tekenen van de tijd’. De Here God geeft die waarschuwende en vaak bemoedigende signalen niet voor niets. We moeten niet alleen letten op die ‘tekenen van de tijd’ maar ook serieus nagaan welke houding of reactie van ons wordt gevraagd. We zijn van plan in volgende nummers enkele tekenen te signaleren en toe te passen op onze tijd. Op advies van Jezus zullen we vooral letten op ‘de vijgenboom’, Israël. We weten niet precies wanneer deze artikelen zullen verschijnen. Want we zitten middenin een tijd vol opvallende, profetische gebeurtenissen die onze aandacht vragen. Nu iets over ‘hét teken van de Zoon des mensen’, dat ‘aan de hemel’ zal verschijnen vlak voor of tijdens Jezus’ komst in heerlijkheid.Mattheüs 24:30

‘En dan (na de verdrukking en enkele eindtijdrampen) zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met grote macht en heerlijkheid’.Wat is dat opzienbarende, voor iedereen zichtbare ‘teken’? De kerkvaders Origenes (185-253) en Chrisostomus (354-417) dachten aan een groot, lichtend kruis aan de hemel. Of zou het zijn opstanding, het teken van Jona zijn? Welk teken zal een zodanig diepe indruk maken op ‘alle stammen van de aarde’, dat ze zich wanhopig op de borst slaan? Het teken van het kruis heeft het Joodse volk in de loop der eeuwen veel leed gebracht en zal dus niet overtuigend zijn. Het moet ook een teken zijn voor gelovigen ( Mattheüs 24:3) want zijn uitleg over ‘de laatste dingen’ geeft de Here Jezus aan zijn discipelen. Zou het misschien ‘zijn komst in heerlijkheid’ zijn? Waarschijnlijk niet, want pas na het verschijnen van ‘het teken’ zal Hij komen in heerlijkheid. Bovendien, wij gelovigen zijn op onze hoede voor ‘lichtende verschijningen’. Immers ook satan verschijnt als een lichtende engel. Dergelijke bedrieglijke verschijningen komen bij New Age nogal eens voor. Welk teken is overtuigend voor ‘alle stammen’, voor Israël en voor discipelen van Jezus? Wat is zijn heilige ‘kenmerk’?Thomas en de tekenen

U kent hem wel, de ‘ongelovige Thomas’. Hij was er niet toen Jezus aan tien discipelen verscheen. Blij vertelden zij Thomas: ‘Wij hebben de Here gezien!’ Thomas geloofde het niet en wilde een teken: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie… en als ik mijn hand in zijn zijde kan leggen, zal ik het geloven’ (Johannes 20:25 NBV). Jezus verscheen weer en sprak Thomas aan. Hij liet zijn wonden zien en zei tegen Thomas: ‘Wees niet ongelovig, maar gelovig’. Jezus wordt herkend aan de wonden in zijn handen, voeten en zijde (Johannes 20:20). Thomas staat hier symbool voor Israël. Want de profeet zegt: ‘Zij zullen Hem (Mij) zien die zij doorstoken hebben’. In Zacharia 12 lezen we de volgorde van gebeurtenissen:

1. Oorlogen en grote nood over Israël.

2. Geleid door Gods Geest gaat Israël ernstig bidden (10).

3. Zij zullen de Doorstokene zien (10). Hét Teken! Het bewijs dat Hij de lijdende Knecht van de HERE uit Jesaja 53 is.

4. Er zal een rouwklacht, vermoedelijk van 30 dagen, over Hem worden uitgeroepen (11-14). Dat zouden de 1290 – 1260 = 30 dagen uit Daniël 12:11 wel eens kunnen zijn.

5. Jezus verschijnt met grote macht en heerlijkheid (Zacharia 14:1-7).

Het verwijt ‘wees niet ongelovig maar gelovig!’ zal niet nodig zijn.De volken en wij

De volken zullen Hem herkennen als de Doorstokene. Ook zij zullen over Hem weeklagen (Openbaring 1:7). Terecht want intussen hebben alle volken het Evangelie van het Koninkrijk gehoord (Mattheüs 24:14). Zij weten van de verzoening door het Bloed dat uit zijn wonden is gevloeid. Zij slaan zich op de borst omdat zij Jezus niet hebben aanvaard als Verlosser en Heer. Wij, zijn discipelen, kennen dit ‘teken van de Zoon des mensen’ al. Wij zijn Hem eeuwig dankbaar omdat ‘Hij doorboord werd om onze overtredingen’. Het bloed dat uit zijn wonden vloeide is onze redding geworden.Deze ontroerende herinnering aan de grootste gebeurtenis van alle eeuwen, aan Golgotha, zal aan het einde van dit tijdperk aan de hemel zichtbaar worden voor alle mensen.Jan van Barneveld