Het Verre Oosten

Feike ter Velde • 91 - 2015 • Uitgave: 11
Dreigend wapengekletter wordt gehoord!

Meer dan twintig jaar geleden kenden we een ongekende wapenwedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Na de val van de muur is daar – ogenschijnlijk? – een einde aan gekomen. Er kwam rust en ontspanning in Europa. Maar niet voor lang. Vladimir Poetin eist, als een soort moderne tsaar, zijn plek op en is actief in tal van landen.
Ondertussen begint het te broeien in Azië. China laat zich steeds meer gelden, economisch, maar vooral ook militair en bouwt een grote legermacht en een machtige vloot op. Het wapengekletter in het Verre Oosten wordt steeds luider.


De wereld moet mogelijk een nieuwe wapenwedloop tegemoet zien, zo die niet al is begonnen. Maar nu niet in ons deel van de wereld, maar in het Verre Oosten. Naast alle dreiging die er is, begint vooral China een plaats op te eisen op het wereldtoneel. Wat de grootste zorg van het vrije Westen is, maar vooral van Amerika, is de modernisering van het Chinese leger, vooral luchtmacht en vloot. Het land is begonnen met de bouw van een groot aantal oorlogsschepen, die langzamerhand een bedreiging beginnen te worden voor andere landen, als Japan, Indonesië en Australië. Inmiddels is een enorm Chinees vliegdekschip te water gelaten, dat een tegenwicht moet gaan bieden aan de Amerikaanse vloot in het Verre Oosten. Er zijn tal van aanwijzingen dat China ook beschikt over zeer geavanceerde duikboten, onbemande spionagevliegtuigen en een soort van Stealth-bommenwerper naar Amerikaans voorbeeld, die niet door radarapparatuur kan worden opgemerkt. Ook is de rakettechnologie van de Chinezen de laatste tientallen jaren schrikbarend verbeterd, zodat men andere (lees: Amerikaanse) vliegdekschepen kan aanvallen. De berichten over de verstoring van computertechnologie – volop de inzet van moderne oorlogsvoering – volgen elkaar snel op.

Spanning in de regio
Met name Japan kijkt met vrees naar de tot reus uitgroeiende buurman China. De overheersing van de Zuid-Chinese Zee is China’s doel. De eilanden in deze zee zijn van groot strategisch belang voor China, maar van wie ze zijn wordt onderling al lange tijd betwist. Verschillende landen in de regio dringen bij president Obama aan op militaire bescherming.
China is in zekere zin ingesloten door landen die door Amerika worden gezien als bondgenoten: Zuid-Korea, Japan, India en ook Taiwan. Amerikaanse wapenleveranties aan Taiwan zien de Chinezen als agressieve daad tegen China. Het eiland Taiwan, voorheen Formosa, maakte zich in 1949 los van China na de communistische machtsovername door Mao Zedong. Net als het Rusland van Poetin eisen de Chinezen nu meer respect van Amerika. Het land wil gezien worden als supermogendheid en wijst derhalve de Amerikaanse dominantie op het wereldtoneel af.
De grote olie- en gasvoorraden in de Zuid-Chinese zee zijn voor China, maar ook voor de omringende landen van groot belang. Juist daarover stijgen de spanningen in de regio.

Grootste macht ter wereld
De stationering van duizenden Amerikaanse mariniers in nieuwe legerbases op Australisch grondgebied irriteert de Chinezen. De laatste decennia is in de VS het bewustzijn ontwaakt dat China een grote macht, een kernmacht is, die voor heel Azië een bedreiging kan gaan vormen. Bijna anderhalf miljard Chinezen werken hard aan een groot economisch, maar vooral ook militair overwicht. Amerika heeft de laatste tijd meer militaire aandacht voor Zuidoost-Azië dan voor Europa. De recente bezuinigingen op het Amerikaanse defensiebudget troffen niet Zuidoost-Azië. Integendeel. Vooral de Amerikaanse luchtmacht en de vloot in het Verre Oosten worden snel gemoderniseerd. Ondanks de Amerikaanse wens uiteindelijk niet langer meer de politieagent van de wereld te zijn, blijft de aandacht voor de gevaren in het Verre Oosten onverminderd bestaan en blijft de VS voorlopig veruit de grootste militaire macht ter wereld. Maar er zijn berekeningen dat door de groei van de Chinese economie met 5 tot 8 procent per jaar – tegen Amerika 0,5 tot 3,5 procent – China over minder dan twintig jaar het defensiebudget op het niveau van de VS zal hebben.
China beschikt nu ook al over langeafstandsprecisiewapens, wat voor de VS een grote stimulans is om zee- en luchtmacht uit te rusten met de modernste, maar zeer kostbare technologie, ten koste van de eigen landmacht. Modernisering van de Amerikaanse zeemacht moet vooral de landen in het Verre Oosten, die vrezen voor de Chinese zeemacht, geruststellen.

Confrontaties
Er zijn al heel wat confrontaties geweest van China met de Filippijnen en Vietnam. Met name Japan maakt zich grote zorgen over de militaire macht en strategie van China. Bovendien is China Japan voorbijgestreefd als economische macht. China bezet nu een aantal eilanden die al eeuwenlang in handen waren van Japan. Door dominantie op zee na te streven, wil China ook de militaire bevoorrading van Taiwan door de Verenigde Staten bemoeilijken. Hierdoor is vooral de wapenwedloop van de laatste jaren ontstaan. Oorlogsschepen worden af en aan door China te water gelaten. Zij zijn uitgerust met geavanceerde technologie, raketsystemen, lange afstandsraketten en kruisraketten. Voor met name Amerika is de moderne Chinese DF-21D raket, bedoeld om schepen op zee effectief uit te schakelen, een grote zorg. De installaties staan op het land en hebben een bereik van vijfentwintighonderd(!) kilometer. Amerikaanse vliegkampschepen hebben daar nog niet het goede antwoord op. Ook het groeiende aantal kernonderzeeërs van China is een grote zorg van heel de regio en voor de Amerikaanse marine.

Australië
Amerika en Australië hebben een gemeenschappelijk belang in het Verre Oosten. Amerika heeft daarom belangrijke steunpunten op Australische bodem voor de luchtmacht en de marine. Eveneens trouwens in Singapore. Op de Filippijnen heeft Amerika zijn militaire bases uitgebreid en aanzienlijk gemoderniseerd. Vooral Zuid-Korea en Japan, maar ook India en Vietnam zien China als directe bedreiging. China en India zijn beide atoommachten.

China zegt vooral de eigen commerciële scheepvaart in de Zuid-Chinese zee te willen beschermen. En dat is niet helemaal onwaar. Het land is erg afhankelijk van de import van olie, gas en andere handelsartikelen van levensbelang. Dat te willen beschermen voor vijandige actie is logisch en begrijpelijk. China werkt ook mee aan de bestrijding van kapingen door Somalische piraten.
Maar de ongebreidelde groei van de Chinese defensie en met name de Chinese vloot is een eveneens begrijpelijke en noodzakelijke zorg van de VS. Ook de Nederlandse militaire inlichtingendienst waarschuwt voor het huidige China als vijand. Dit vooral naar aanleiding van de bouw van een kunstmatig eiland op het Kennan Reef bij de strategisch belangrijke Spratly-eilandengroep. De Chinezen verwoestten onvervangbare koraalriffen. China heeft conflicten in de hele regio over de maritieme grenzen. Ze stellen hun eigen regels en hun eigen grenzen vanuit een nieuw machtsdenken.
Al met al gevaarlijke ontwikkelingen in onze onrustige wereld. Een wereld vol van tekenen die het einde inluiden, maar ook de komst van het Koninkrijk! Hoe de duivel ook tekeer gaat in de volkerenwereld (Psalm 2): onze Here Jezus Christus wordt straks de Koning der koningen!

Feike ter Velde