Het voornaamste!

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 18
Els ter Welle schrijft hierover. Wijsheid is het voornaamste. Salomo leerde het van zijn vader. Hoe komen we aan wijsheid? Door de wet de overdenken, Gieneke van Veen-Vrolijk legt ons het woord ‘Hagah’, overpeinzen uit. Langs die weg komen we tot een werkend en overwinnend geloofsleven. Wanneer je door dit Zoeklicht bladert, valt je de eenheid van de boodschap op. Er is samenhang in Het Zoeklicht, omdat de Bijbel onze bron is. Dit boek is een eenheid, al is het ontstaan over een periode van meer dan duizend jaar en zijn er talloze schrijvers geweest. Het werd geïnspireerd door één Geest, Gods Geest.

Gods Geest is inspirerend en werkt profetisch. Gert van de Weerd legt ons van die profetie uit, deze keer gaat het over de Vorst in Ezechiël. Wie is deze vorst?

Er zal een heel andere vorst komen, de antichrist. Is dat de paus, een Griek, een Jood of een Islamiet? Onze broeder J.W. Embregts schrijft daarover, met hem volgen we de ideeën die er met betrekking tot de antichrist zijn.

Moge de Here ons wijsheid geven bij de bestudering van Zijn Woord, dat is het voornaamste.Ds. Henk Schouten

Directeur Het Zoeklicht