Het Westen – prooi voor de wilde dieren?

Feike ter Velde • 82 - 2006/07 • Uitgave: 18
Als de politieke wil gaat ontbreken om weerstand te bieden aan dreigende terreur door Islamieten, dan vallen we ten prooi aan de wilde dieren. Ik zag kortgeleden een onthoofding van een Nepalese arbeider in Irak. Het was gewoon ervaren handwerk. De andere twaalf werden geboeid en doodgeschoten, één voor één. Dagelijks worden er daar tientallen gruwelijk afgeslacht. We zijn wel gewaarschuwd, maar zijn we al wakker?Na de terreuraanval op New York en Washington op 11 september 2001 – de geschiedenis ingegaan als 9/11 – is men in Amerika beducht voor het nog steeds groeiende aantal moslims in het land. Steeds weer dringt de vraag zich op hoe men kan voorkomen dat er terreurcellen worden gevormd en hoe – indien al – de regie wordt gevoerd over deze terreurcellen. De oorlog tegen het terrorisme loopt zeker niet voorspoedig. Het publiek in Amerika vindt – trouwens net als in Europa – dat het nu wel genoeg is geweest. De soms extreme veiligheidsmaatregelen, vooral op de vliegvelden, bevorderen dat gevoel ook wel. Iedereen wordt als potentiële terrorist gezien. Alles wordt binnenstebuiten gekeerd, je koffer en wat erin zit, de handbagage tot in de kleinste details en noem maar op. Want overal kan immers een bom in zitten. Wie heeft ooit kunnen bedenken dat een moslimterrorist in de hakken van zijn schoenen explosieven had verstopt en die tot ontploffing wilde brengen toen het vliegtuig was opgestegen. Gelukkig waren enkele passagiers mans genoeg om dat verijdelen. De man zit nu in de gevangenis. Vliegen is leuk, maar je moet er wel wat voor over hebben, dankzij terreurdreiging.De hele wereld wordt beheerst door deze dreiging en in toenemende mate dringt het besef door dat de politieke Islam bezig is zich wereldwijd te organiseren. Nog steeds is het niet ondenkbaar dat men, of nu al, of in de toekomst over de vuile atoombom kan beschikken en dan is het leed niet te overzien. Want inmiddels is wel duidelijk dat er maar één doel bestaat voor deze mensen: de vernietiging van de Westerse – lees Joods-christelijke – cultuur. Het mag dan nog steeds politiek correct zijn deze dingen niet uit te spreken en vooral te bagatelliseren, maar de realiteit van wat nu bekend is en de griezelige mogelijkheden die iedereen kan bedenken voor de toekomst, verplichten iedere Westerse regering een beleid te ontwikkelingen tegen terreur. Het denken van de Islam past niet bij het denken binnen onze Westerse cultuur. Het is naïef om te veronderstellen dat die kloof makkelijk overbrugd kan worden. Het zijn verlichte Islamieten zelf, die ervoor waarschuwen de gevaren vooral niet te onderschatten. De Amsterdamse docent rechten, dr. Afshin Ellian, Iraniër van afkomst, in zijn columns in NRC-Handelsblad spreekt altijd duidelijke taal. Hij noemt de politieke Islam fascistisch en dat is de spijker op zijn kop.De in Amerika wonende Arabische sjeik Kabbani waarschuwt al jaren voor de infiltratie van moslimextremisten in de Verenigde Staten en de Israëlische schrijver Avi Lipkin – jarenlang werkzaam geweest in Israëlische overheidsdienst – windt er ook geen doekjes om. Hij zegt op spreekbeurten wereldwijd dat een grotere oorlog in het Midden-Oosten én op het grondgebied van de Verenigde Staten onvermijdelijk is. Een oorlog tegen de politieke Islam. Het gaat de politieke Islam om de overheersing van de hele aarde. Wat men religieus gelooft, wil men met geweld realiseren. Overal in de wereld zien we de Islam actief om politieke dominantie te verkrijgen. Op de Filippijnen, in Indonesië, in Afrika. In het denken van de moslim ligt vanuit de koran de gedachte verankerd aan wereldoverheersing. In een buurt in Rotterdam zei een moslimvrouw tegen een echtpaar dat een paar kinderen tot de orde riep: “Jullie moeten je nergens mee bemoeien. Over een paar jaar is alles hier van ons.” Dat kun je deze moslims ook niet kwalijk nemen, want zó is en wordt het hen vanuit de koran geleerd.De weinige goeden niet te na gesproken, maar de meeste moslims spreken op twee niveaus. Het meedoen in onze maatschappij is maar tijdelijk, want er komt een tijd dat de islam deze maatschappij zal inrichten, naar islamitische model. Zó denkt men. En dáár is volgens Sjeik Kabbani de infiltratie in het Westen vanuit Islamitische landen op gericht. In linkse kringen is deze constatering niet ‘politiek correct’ en dus mag het niet gezegd worden. Dat is een wonderlijke opvatting, ook bij linkse partijen in ons land. De Islamieten zelf waarschuwden al in 1998 voor de gevaren van bijv. Al Qaida en Osama bin Laden. De Islamic Supreme Council of America (de Islamitische Hoogste Raad in Amerika) schreef toen, dat Al Qaida uit is op het verwerven van Russische atoomkoppen, door contacten met hoge Russische officieren, die daar veel geld voor geboden kregen.Deze Islamitische organisatie in Amerika sprak toen al over Al Qaida netwerken in het zuiden van Rusland, die samen werkten met de maffia in die landen. Men wees op de laksheid van de Russische centrale overheid om daar iets te doen. Zij wilden de ‘corrupte islamitische regeringen’ in die zuidelijke Russische regio’s vervangen door ‘echte moslims’. Men meldde er echter bij dat het Al Qaida alleen maar ging om drugshandel vanuit Afghanistan in ruil voor nucleaire wapens. Deze Amerikaanse moslimorganisatie verklaarde toen al dat Osama bin Laden mogelijk de beschikking heeft gekregen over zo’n twintig atoomkoppen uit verouderde Russische raketinstallaties, met als doel ‘kleine’ atoombommen te maken die overal ter wereld makkelijk konden worden ingezet. Met die mogelijkheid wordt nog steeds rekening gehouden. En dit alles werd al drie jaar vóór de aanval op New York en Washington gepubliceerd door deze Amerikaanse Islamitische Raad, die zich tegenstander verklaart van alle gewelddadige actie, vooral het geweld dat onder de vlag van de Islam wordt gepleegd. Moslimorganisaties in Nederland en in Europa mogen wel iets meer van deze Amerikaanse moslims overnemen en publiceren. Zij waarschuwden toen ook al tegen Bin Ladens acties o.a. in Bosnië en Kosovo (activering en financiering van Albanese moslimacties tegen Kosovaarse christenen en de Serven) de financiering van Hezbollah-strijders als trainers in verschillende islamitische landen (o.a. Egypte, de Moslim-broederschap, waarmee Hamas nauwe banden heeft) en in Afrika, met name in Soedan, om daar de Arabische strijders te trainen, die we nu zo goed kennen van de moordpartijen in Darfur.Met name door linkse politici werd en wordt dit alles nog steeds afgedaan met een bagatelliserende opmerking. Het doet denken aan de gebroken-geweertjes-mentaliteit van de socialisten (SDAP) in de jaren ’30, terwijl Adolf Hitler zijn machtige leger in snel tempo aan ’t opbouwen was.Avi Lipkin beschrijft de wereldwijde jihad van de Islam tweeërlei: er is evolutionaire (vreedzame) en een revolutionaire (gewelddadige) strijd aan de gang om deze werelddominantie te verkrijgen. Men verschilt van mening over de tactiek, niet over het te bereiken doel. Hij wijst op de tweeledigheid van het doel: eerst de Joden (Israël) en dan de christenen (het Westen) vernietigen.De tactiek van de Islam op dit moment is om de domme massa’s op de been te brengen tegen het Westen, zodra men daar maar enige kans toe ziet. Arafat deed dat al in en rond Israël toen hij ging verkondigen dat Israël de moslimheiligdommen bezig was te vernietigen, omdat archeologen bij de Klaagmuur gangen uit Salomo’s tijd hadden uitgegraven. Die gingen een heel andere kant in de stad uit en dat wist Arafat wel, maar dat zei hij niet. Hij riep op tot protest en het werd in Israël en daarbuiten een geschreeuw van jewelste tegen de wandaden van Israël. Kortgeleden gebeurde hetzelfde rond een uitspraak van de paus van Rome. Hij refereerde in een toespraak op 12 september 2006 aan de Universiteit in Regensburg aan een tweegesprek uit de 13e eeuw tussen de Byzantijnse keizer Manuël II en een Perzische wetenschapper, waarbij hij wees op het zwaard van de Islam. De Pers antwoordde: “Geloof komt uit de ziel, niet uit het lichaam. Wie iemand tot het geloof wil brengen moet met wijze argumenten spreken, zonder geweld of bedreiging. Men heeft daarbij in het geheel geen wapens nodig.” Dit citaat leidde tot verdwaasde reacties van honderdduizenden moslims in tal van landen, als zou de paus de islam in diskrediet hebben willen brengen. Net als met de Deense cartoons over Mohammed drukte men op een knop en de domme massa kwam schreeuwend de straat op. Wie kan dáár nu respect voor opbrengen.Natuurlijk moet men respect opbrengen voor moslims. Respect verdient ieder mens. Op basis van feiten en ontwikkelingen in de wereld, met name in het Midden-Oosten en rond Israël, moet het kwaad worden benoemd en aangewezen, om het daarna effectief te bestrijden. Hezbollah is er nog, moreel sterker dan voorheen. We zullen wel weer gauw van sjeik Rasnallah horen. Iran gaat door met zijn nucleaire activiteiten en binnen de grenzen van Europa en de VS groeit de (politieke) Islam en het verzet van de bevolking tegen de strijd tegen het terrorisme. Worden we vleugellam en raken we gehypnotiseerd? Dan zijn we spoedig een prooi voor de wilde dieren.Feike ter Velde