Het Woord onder de Islam

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 13
Het WOORD onder de IslamIn Pakistan is een kleine groep gelovigen actief bezig de Bijbel te verspreiden. Weggeven mag niet, omdat dit zou betekenen dat anderen door
geschenken overgehaald worden van geloof te veranderen. Daarom verkopen ze op markten en langs de straat Gods Woord. Soms moeten ze vluchten voor een opgehitste menigte. Soms moeten ze weken rustig blijven omdat de spanning te groot is. Soms krijgen ze een fijne bemoediging van de Heer. Een van hun teams schrijft: "Het was op een hete zomerdag in juli 2004. Omstreeks 9 uur kwam een jonge man naar ons toe en vroeg naar mij. Hij vertelde dat een familielid zeer ernstig ziek was. Iemand had hem verteld dat wij, Christenen, voor zieken bidden. Hij vroeg ons mee te gaan naar zijn huis om voor zijn familielid te bidden. Hij nam ons mee naar een groot huis van een belangrijke land- eigenaar in die streek. In dat huis troffen we een groep van ongeveer 25 mensen aan, waaronder ook een aantal hadji’s (islamieten die de pelgrimstocht naar Mekka hebben gemaakt), die gekomen waren om hun medeleven met de familie te betuigen. Ze waren allen bang en bezorgd omdat de zieke door de duivel was bezeten. We zeiden tegen de oudsten van dat huis, dat we alleen zouden kunnen bidden voor die man als ons zou worden toegestaan op onze eigen manier een dienst te houden. Zij zouden ook eerst naar het Woord van God moeten luisteren. Zij gingen akkoord. We zongen een paar aanbiddingsliederen en een van de broeders bracht helder en duidelijk het Woord van God, de boodschap van redding. Daarna gingen we voor de zieke bidden. We bestraften de boze geest in de Naam van onze Heer en gaven hem bevel de plaats te verlaten. Na een korte strijd was de man genezen. De familie vroeg ons om een Bijbel. Drie anderen kochten een Bijbel en twee kochten een Nieuwe Testament Andere dorpelingen, die geen geld hadden, vroegen om Christelijke lectuur. We zagen hun geestelijke honger en hebben alle literatuur die we hadden, weggegeven. We beloofden hen om terug te komen en we gingen met een hart vol lofprijs naar huis". Bidt voor deze moedige medegelovigen in Pakistan.drs. Jan van Barneveld