Het Zoeklicht breidt uit

Henk Morren / Henk Schouten • 87 - 2011 • Uitgave: 20
De oorsprong van Het Zoeklicht ligt in de missie van haar oprichter Johannes de Heer om de boodschap van het profetisch Woord in deze eindtijd op zoveel mogelijk plaatsen in Nederland met kracht te brengen. De drijfveer om mensen bekend te maken met het verlossende werk van de Here Jezus Christus neemt daarbij een centrale plaats in. De activiteiten van Het Zoeklicht zijn door de jaren heen sterk verbreed en de activiteiten vragen juist in onze tijd aanpassingen om deze boodschap via de verschillende media onder het gehoor te brengen. De Tijden zijn immers kort geworden en wij voelen de drang om de positie die het Zoeklicht in Nederland inneemt optimaal te benutten.
Het Bestuur heeft daarom besloten tot een aanpassing in de organisatiestructuur, zodat de dagelijkse taken binnen Het Zoeklicht geborgd worden, maar tegelijkertijd de missie van Het Zoeklicht alle aandacht kan blijven krijgen. Het is het verlangen van het Bestuur en ds. Henk Schouten om met alle energie de belangrijke missionaire taak uit te breiden en daarom is besloten Henk Schouten vanaf september 2011 vrij te zetten voor de centrale opdracht van Het Zoeklicht. In de komende periode zal Henk Schouten vanuit deze voortrekkersrol extra aandacht kunnen geven aan de ontwikkeling en invulling van studiedagen en uitbreiding van het aantal sprekers. Daarnaast zal Henk initiatieven gaan ontwikkelen om de boodschap die Het Zoeklicht al zo veel jaren verkondigt met nog meer mogelijkheden uit te dragen.
De verschillende activiteiten vragen daarnaast ook een professionele communicatie naar de verschillende doelgroepen, waarbij Het Zoeklicht in de komende jaren ook de Profetische boodschap voor jongere leeftijdscategorieën toegankelijker wil maken. In dat kader heeft het Bestuur Wim Pols verzocht zich aan Het Zoeklicht te verbinden als communicatiemanager. Wij zijn dankbaar dat Wim Pols deze opdracht heeft aanvaard. Wim zal zich in de komende periode richten op het vernieuwen van de communicatievormen, waarbij Het Zoeklicht magazine een centrale rol blijft spelen. We vragen u dit belangrijke werk in uw gebed te gedenken, zodat dit belangrijke aspect van het werk tot meerdere glorie van Zijn Naam in Nederland zal mogen zijn, zolang de tijd ons nog gegeven wordt.

Henk Morren, voorzitter
Henk Schouten, dagelijks bestuur