Het Zoeklicht kijkt vooruit

Frits Boekhoff • 91 - 2015 • Uitgave: 6
Opgericht in 1919. Al bijna honderd jaar wijst Het Zoeklicht op de tekenen van de tijd. Dat willen we graag blijven doen totdat de Here ons ophaalt. Dat doen we op verschillende manieren, waarvan het tijdschrift dat u nu in handen heeft de meest bekende is. Graag bieden we u een kijkje in onze keuken.

Deze keuken staat in Doorn. Hier werkt een klein team om alle activiteiten te organiseren. Zo is John Huntelerslag niet alleen verantwoordelijk voor de boekhouding, maar is hij ook de man achter de uitgeverij. Ieder jaar verschijnen er zo’n 15 nieuwe titels. Leonie Huntelerslag (inderdaad, de vrouw van) werkt 2,5 dag in de week om de vele boekbestellingen te verzenden, bij het inpakken geholpen door Petrie Marchal en Ferdie Bauwens.
Afgelopen najaar mochten we ook Marijke Diepeveen verwelkomen, die de abonnementenadministratie bijhoudt. Een taak die ze heeft overgenomen van Peter de Haan, die bij u misschien meer bekend is als eindredacteur (hij moet ervoor zorgen dat de schrijvers steeds op tijd hun artikelen aanleveren, zodat het blad op tijd bij u op de mat ligt). Ook houdt Peter de websites en social media bij en is hij verantwoordelijk voor de pr. Vanuit Hoogeveen geeft hoofdredacteur Henk Schouten sturing aan de inhoud van de Zoeklicht-activiteiten, zoals het blad, de studiedagen en de seminars.
De vele activiteiten in het land (samenkomsten, seminars) worden door onze vrijwilliger Rinus van Otterlo gecoördineerd. Hij is niet alleen regelmatig op kantoor te vinden, maar is ook veel avonden met een boekentafel het land in. Als directeur is ondergetekende niet alleen met de zakelijke dingen bezig, maar werkt hij er ook nadrukkelijk aan om Het Zoeklicht buiten de eigen achterban bekend te laten zijn.

Zo min mogelijk drempels
Bij Het Zoeklicht zijn we erg dankbaar voor het vele werk dat door vrijwilligers wordt gedaan. We denken dan ook aan de tuinmannen, contactpersonen in het land, gastechtparen in Het Brandpunt, helpende handen in de Kapel, de vele schrijvers die voor een kleine vergoeding hun bijdrage leveren om u te bemoedigen, op te bouwen en te wijzen op de betekenis van Gods Woord voor vandaag. Door al hun inspanningen kunnen we ons richten op het brengen van de Maranatha-boodschap, waarover Henk Schouten in het eerste nummer van dit jaar uitgebreid schreef. Een boodschap die we met zo min mogelijk drempels willen brengen.
Deze drempels betreffen niet de inhoud, want die blijft onverminderd krachtig. Financiën kunnen wel een drempel zijn. Daarom kiezen we er bewust voor om voor de samenkomsten en seminars in het land geen toegangsprijs te vragen. Ook proberen we de prijzen van onze boeken zo laag mogelijk te houden, net als de prijs van het abonnement.
Wij zijn als stichting ook dankbaar voor de legaten en giften die we steeds mogen ontvangen. Daarin zien we bovenal bevestiging van ons werk. De Here zegent ook daarin. Een verantwoording van de inkomsten en uitgaven in 2012 en 2013 vindt u op www.zoeklicht.nl/verantwoording. We hebben niet alleen een toekomstbestendige boodschap, ook de financiën zijn dat. Onze financiële basis is gezond en dat houden we ook graag zo.
Uiteraard zoeken we naar een gezonde verhouding tussen de kosten om het blad samen te stellen, te drukken en te verzenden en de abonnementsprijs. Tot vorig jaar is de abonnementsprijs 8 jaar lang gelijk gebleven, terwijl de kosten stegen. Een deel hebben we vorig jaar doorberekend, per 1 april volgt er helaas nog een verhoging, naar € 42,50 per jaar. Daarvoor krijgt u nog steeds iedere twee weken Het Zoeklicht toegestuurd (behalve in de zomer en rond Kerst, dan volgt een dubbelnummer), voor € 1,77 per nummer. Er zijn maar weinig bladen die dat kunnen nazeggen. Wanneer u in de supermarkt langs de bladen loopt, dan beseft u dat deze prijs zeer gunstig afsteekt bij die van de bladen die u in de schappen aantreft. En dat geldt natuurlijk zeker voor de boodschap!
U ziet, door deze lage abonnementsprijs zijn we in staat om mensen met minder mogelijkheden toch van een goed blad te voorzien en is de drempel om een abonnement te nemen niet te hoog. Help ons mee om de boodschap uit te dragen door bijvoorbeeld uw vrienden of familie een geschenkabonnement te geven. Dit cadeau is zeer concurrerend met een bos bloemen, maar geeft veel meer en langer vreugde.

Nieuwe plannen
In een samenleving die verandert, moet je ook op zoek naar andere manieren om de mensen met je boodschap te bereiken. Zo lezen jongeren niet zozeer minder, maar op een andere manier. Korte, vluchtige berichten via nieuws-apps en social media. Ouderen lezen ook steeds meer kranten en tijdschriften via een tablet.
Daarnaast voelt een steeds grotere groep christenen zich steeds minder aan een kerk verbonden, of is helemaal niet opgegroeid met Gods Woord. Dat vormt voor ons de uitdaging om met nieuwe middelen de oude boodschap uit te dragen, zoals ook de oprichter van ons werk Joh. de Heer steeds nieuwe wegen zocht, gedreven om hen te bereiken met het profetisch Woord.
Bij Het Zoeklicht willen we ook gebruik maken van de nieuwe technologische mogelijkheden. We zijn er van overtuigd dat deze namelijk juist in deze tijd volop gebracht moet blijven worden. Inmiddels volgen meer dan 200 mensen ons op Twitter (@HetZoeklicht) en vinden al zo’n 850 mensen onze Facebook-pagina leuk (/zoeklicht). Ook werken we aan een app, zodat ook een digitaal abonnement mogelijk kan worden. Later dit jaar zullen we u hier uitgebreid over informeren.

Uw hulp
Graag willen wij u vragen om het werk van Het Zoeklicht ook in de toekomst mogelijk te maken. Wij zijn echt afhankelijk van giften, legaten en uw gebeden.
Ja, ook gebeden, dat vragen wij niet voor niets. Er is geestelijke strijd. De wereld staat in brand, de christenheid is verdeeld. Het Zoeklicht wil en zal vasthouden aan het Woord van God. Wij zullen vasthouden aan onze oorsprong, de verkondiging van het Profetisch Woord. Wij geloven dat heel de Schrift door God is ingegeven, zoals we lezen in 2 Timoteüs 3:16,17. Ook als bepaalde Bijbelgedeelten ons christenen niet meer zo passen of om wat de wetenschap zegt. De Here God heeft het laatste Woord over schepping, relaties, huwelijk, zonde, oordeel, genade, toekomst. Dat willen wij blijven verkondigen.
Wij vragen uw hulp daarbij!

Frits Boekhoff