Hier ben ik!

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 7/8
Hier ben ik!Geloven is: iets voor waar aannemen. Maar het bijbelse woord ‘geloven’ omvat meer.

Natuurlijk is de Bijbel waar. Dat kun je ‘geloven’ zonder te geloven. Het bijbelse geloof ontvang je van God, van de Heilige Geest. Daar moet je in gebed om vragen. De Bijbel zegt, en Jezus zelf zegt: ‘Wie bidt ontvangt’. Dat is een belofte van God!

Dus mag je eenvoudig bidden om dat geloof. Dan hoef je niet af te wachten. Dan mag je gaan danken dat je het ontvangen hebt, niet op grond van wat je zelf voelt, maar op grond van de belofte van God.Je mag dit gebed bidden:

Here Jezus, hier ben ik.

Ik kom met mijn leven tot u.

Wilt u nu in mijn hart en mijn leven binnenkomen.

Ik open mijn hart voor u.

Wilt u al mijn verkeerde dingen,

mijn zonden, vergeven.

Ik dank u dat u, Here Jezus,

voor mij hebt betaald aan het kruis,

waardoor u mijn zonden kunt vergeven.

Ik dank u daar voor.

Schenk mij het bijbelse geloof.

Ik richt mijn hart op u en op uw woord.

Ik wil van nu aan voor u gaan leven.

Wilt u mij daarbij helpen?

Dank u dat u dat doet, zoals de Bijbel zegt.

Amen.Feike ter Velde