Hij komt zeker!

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 16
De voorbereidingen voor de Toogdag zijn al een tijdje in volle gang. Op papier staat de tent er al en wordt er daarbij gedacht aan vluchtwegen, de hoeveelheid stoelen en de plaats van de piano. Ook worden de vrijwilligers weer aangeschreven en gekeken hoe we dit jaar de boekenmarkt neer kunnen zetten. Zo zijn er nog meer dingen die we van tevoren zoveel mogelijk goed willen plannen. Een vraag die echter blijft is: komt u ook? Heeft u op zaterdag 13 september de Toogdag in uw agenda gezet. Wij zien u graag op ons terrein in Doorn.
Wat we wel zeker weten, zetten we ook meteen neer als ons thema: ‘Jezus zal zeker komen’. In de kerken hoor je hier overigens maar weinig over. In de Tijdspiegel stelt Feike ter Velde dat dit komt door de grote aandacht voor het hier en nu. In de Bijbel wordt echter concreet gesproken over de toekomst. En wat we daarvan zeker weten, is dat de Here Jezus terug zal komen. Daar móet over gesproken worden, want dit raakt u en de mensen die u lief zijn. Want wanneer Hij komt, zullen alleen de gelovigen de Here tegemoet gaan (1Tess. 4:17).
We mogen daarbij weten dat Gods oordeel onfeilbaar is. Daar schrijft Els ter Welle over. De Here kent ons door en door en ziet alles wat we doen. Is dat iets dreigends? Worden we op de vingers gekeken of we het wel goed doen. Nee, de Here ziet alles in het ware licht, Hij ziet ons hart en kent de relatie die we met Hem hebben. Hij ziet op ons, zien wij (uit) naar Hem? Want Hij zal zeker komen!

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht