Hitler-Boeddha-Krishna: Geesten uit de afgrond

drs. M. Dieperink • 79 - 2003/04 • Uitgave: 4
Hitler-Boeddha-Krishna
Geesten uit de afgrond


Waarom kon Hitler, die vegetariër was en geen dier kon doden, wel miljoenen Joden vermoorden? Het antwoord vinden we in de filosofie van de Bhagavadgita.
De Bhagavadgita is een yoga-leerboek voor krijgers. Wanneer Arjuna op het punt staat te gaan strijden tegen zijn eigen familieleden, krijgt hij een depressie. Maar de godmens Krishna roept hem op tot de strijd. Arjuna moet als krijger simpel zijn plicht doen (Befehl ist Befehl) en zich aan Krishna overgeven. De oorlog is een doel op zichzelf, een allerhoogste goed. Krishna rechtvaardigt de oorlog op grond van zijn yogaleer. Arjuna moet doorzien dat de aardse wereld schijn is, ook doden is schijn. "Het kwaad is niet dat men doodt, maar dat men denkt dat men doodt." Hij moet verder leren totaal zonder emoties en begeerte te doden. Niet uit hartstocht of haat, maar uit ijzeren gevoelloosheid moet gedood worden. Onthecht te handelen is karmayoga. In deze geestesgesteldheid vormt hij geen karma meer waardoor hij aan de wereld is gebonden. Doden wordt op deze manier een inwij-dingsweg en men kan zo het allerhoogste doel bereiken: de eenheid met God. De oorlog is offer en heilige handeling, is bloedige eredienst. Het doden van de Joden werd door de nazi's beschouwd als een offer dat men aan de godheid bracht, want pas dan kon er een nieuwe beschaving komen. Krishna troost Arjuna dat doden niet erg is, want de ziel van de mens kan niet sterven en reïncarneert. Het was reeds door Krishna beslist dat de krijgers op het slagveld gedood zouden worden. "Ik ben de machtige dood, ik ben hier voor vernietiging gekomen." Het is dus niet vreemd dat Himmler Hitler met Krishna vergeleek. Het was misschien geen toeval dat in 1934, toen Hauers boek over de Bhagavadgita verscheen, de SS-ers hun eigen broeders, namelijk de leiders van de SA, hebben geliquideerd.
De Trimondi's leggen ook uit dat de boeddhistische zenmeditatie in Japan het ideaal van de samurai, de krijger-adel, mogelijk heeft gemaakt. Want net als de yoga leert de zenfilosofie leven en dood te verachten en het gevoel totaal te beheersen. Himmler voelde zich zo verwant met de samurai dat hij een voorwoord schreef voor een boek over de samurai en onder de SS-ers uitdeelde.
Tegenwoordig is zen ook populair als een meditatietechniek voor christenen en wordt nogal eens in kloosters beoefend, maar tot 1945 was zen in Japan, Duitsland en Italië fascistisch!

De verwantschap tussen de nazi's en Tibet reikt verder dan het gebruik van het hakenkruis. Speciale aandacht besteden de Trimondi's aan de Kalachakra Tantra, waarin de Dalai Lama duizenden inwijdt, waaronder vele westerlingen. Volgens de Kalachakra Tantra, een Tibetaanse tekst die beïnvloed is door oude Indiase geschriften, leven we in het tijdperk van de ondergang (kaliyuga) en pas na een donkere periode van terreur en verwoesting kan het tot een boeddhistisch paradijs komen, een duizendjarig vrederijk! Daarna komt de totale wereldondergang en de schepping van een nieuw universum, waarmee de hele cyclus opnieuw begint totdat er weer een kaliyuga komt. De tekst maakt ook melding van een mysterieus Shamballa-rijk, waarin ook de nazi's waren geïnteresseerd. De koning van dat rijk, de chakravartin, de wereldheerser, zal na een wereldoorlog de vijanden van het boeddhisme vernietigen en het gouden, boeddhistische, tijdperk op aarde brengen. De nazi's zagen in Hitler een chakravartin.
De Dalai Lama, die velen met zijn glimlach betovert en nu dé grote goeroe is, presenteert zich in het Westen als een democraat en ijveraar voor wereldvrede, maar in werkelijkheid is hij een chakravartin. Wanneer mensen door hem worden ingewijd in de Kalachakra Tantra, zijn ze daarmee zonder het waarschijnlijk te beseffen, soldaten geworden van het Shamballa-rijk.

Eind mei komt de Dalai Lama naar München. München is de geheime hoofdstad van het Duitse boeddhisme en is ook de stad waar het nationaal-socialisme is ontstaan.
We kunnen de apocalyptische visie van de Kalachakra Tantra zien als een imitatie van de Openbaring van Johannes. We lezen daar dat in de eindtijd helse machten, waarvan Hitler een medium was, zullen oprukken tegen Christus en de heiligen. Maar daar overwint de chakaravartin niet, maar Christus die af zal rekenen met alle helse machten. Dan kan pas werkelijk het paradijs aanbreken!

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet ;u God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoort hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Drs. Martie Dieperink