Image

Hoe het duister de kerk insluipt (deel 1)

Ingrid Bijl • 99 - 2023 • Uitgave: 1

We leven in een samenleving waar christelijke overtuigingen steeds minder zichtbaar zijn. Onze samenleving wordt sterk beïnvloed door de New Age-beweging en de postmodernistische beweging, beide bloeiend in de tweede helft van de 20e eeuw. Aanhangers van de New Age-beweging keken uit naar een ‘New Age’, een nieuw tijdperk van liefde en licht, door persoonlijke transformatie en genezing.

Mensen die deze stromingen aanhangen hebben een aantal specifieke kenmerken: ze hebben weinig tot geen eerbied voor gezag en autoriteit en ze nemen doorgaans zichzelf en hun eigen ervaringen en gevoelens als maatstaf voor hun (morele) beslissingen.

Subjectieve waarheid
Het gevolg daarvan is dat we geconfronteerd worden met een samenleving waarin de waarheid als subjectief en relatief wordt ervaren en waar geen goed of slecht is. Individuen worden niet meer geleid door geloof en hun relatie met de enige, ware God, maar door hun eigen begrip van God en de wereld. Een zeer individuele benadering, waarin iedereen zijn eigen doelen in het leven bepaalt en waar iedereen zijn of haar eigen ‘religie’ en persoonlijke waarheid kan creëren. Persoonlijke transformatie, persoonlijke genezing, persoonlijke ontwikkeling en soms ‘verlichting’ zijn de belangrijkste doelen in het leven van mensen. De manier om dit alles te bereiken is een persoonlijke mix en match van alle beschikbare religieuze, spirituele, seculiere, filosofische, theoretische en mystieke concepten en praktijken.  

Getuigenis
Na meer dan 35 jaar ondergedompeld te zijn geweest in New Age en moderne spiritualiteit, opende God de ogen van twee, in Spanje wonende, Nederlandse vrouwen waaronder Ingrid Bijl. Na deze radicale gebeurtenis veranderde alles. Ze realiseerden zich dat het leven niet meer om hen draaide maar om God. Hun werk, hun inkomen, hun relatie, hun sociale leven, hun interesses, hun hele manier van leven: ze gingen op weg om alles af te stemmen op Gods wil.
Van de ene dag op de andere stopte bijna al hun werk (terwijl ze soms 10.000 euro verdienden voor hun maatwerk-retraites). God maakte hen duidelijk dat ze in vertrouwen mochten leven en dat Hij zou voorzien.
In de zomer van 2018 zochten de twee vrouwen contact met de enige christen die ze kenden. Hij was verbijsterd over de manier waarop God hen uit de wereld had geplukt en in hun hart en geest aan het werk was. Na een paar maanden realiseerden ze zich dat ze op zoek moesten gaan naar een kerk, en meer mensen moesten leren kennen die geloofden in, zoals zij nu zagen, de waarheid. Begin 2020 startte Ingrid ook haar eigen bediening, gericht op Bijbelse counseling. Ze begon artikelen te schrijven en als Bijbels counselor had ze online gesprekken met mensen van over de hele wereld.
www.newpageministries.nl    

Waarom is dit belangrijk voor de kerk?
Je denkt misschien dat het niet nodig en niet echt relevant is voor jou of je kerk om meer te weten te komen over het New Age, de moderne spiritualiteit en het postmoderne denken. Als je zo denkt, maak je echter een belangrijke inschattingsfout.  Hieronder staan de twee belangrijkste redenen waarom je als christen en als kerk tijd en energie zou moeten investeren om er meer over te weten.  

1. Als je hun wijze van denken niet kent, kun je het Evangelie niet effectief met hen delen.
Als ik in christelijke omgevingen rondkijk, zie ik veel mensen comfortabel weggedoken in hun christelijke levensstijl. Ze hebben christelijke vrienden, gaan naar christelijke scholen en spreken dezelfde soort taal: ‘Christiaans’. Als christenen moeten we echter de wereld ingaan, het goede nieuws delen en discipelen maken (Mattheüs 28:18-20). Dit betekent dat je die comfortabele plaats moet verlaten en met niet-gelovigen moet praten. Maar hoe benader je ze? Wat is de beste manier om te communiceren met mensen met een totaal ander geloofssysteem?  

Het draait om relaties
Als mens zijn we geschapen voor relaties (Genesis 2:18). De belangrijkste relatie die we als christenen hebben, is onze persoonlijke relatie met Jezus, en via die relatie moeten we relaties opbouwen met de mensen om ons heen: familie, vrienden, collega’s, kerk-familie en niet-christenen. Het primaire doel van al deze relaties is God te verheerlijken. In het opbouwen van relaties met niet-gelovigen gaat het er niet alleen over dat je jouw geloof vertelt aan anderen en vervolgens hoopt dat ze erdoor worden overtuigd. Het opbouwen van relaties betekent dat je moet investeren in het begrijpen van anderen: dat je meer leert over hun overtuigingen, hun harten en hun manier van denken. Als je als christen tegen een New Ager begint te praten zonder een idee te hebben van wat hen beweegt, kun je de boodschap van het ware Evangelie van Jezus Christus nooit werkelijk overbrengen.  

2. De ‘vijand’ gebruikt New Age en postmodernisme om je kerk binnen te sluipen!
De manier waarop mensen tegenwoordig over hun leven denken, wordt sterk beïnvloed door de New-Age en postmoderne overtuigingen. Je kunt deze overtuigingen overal lezen en horen: in tijdschriften, kranten, tv-shows, boekhandels, scholen en zelfs kerken! Het is dé manier waarop de meeste mensen tegenwoordig denken en communiceren. Dus als je niet weet waar je op moet letten, is de kans groot dat je sommige ideeën in je eigen leven en je eigen kerk zult ondersteunen.  

Wat is het belangrijkste om te weten?
Elke persoon die in New Age-overtuigingen is, heeft zijn of haar eigen waarheid gecreëerd uit veel verschillende concepten, wereldbeelden en religies. Vanuit mijn persoonlijk perspectief en eigen ervaring zijn veel mensen die New Age-overtuigingen hebben, zoekers die op zoek zijn naar geluk, liefde, ondersteuning, heling, groei, inzicht en wijsheid. Ze hebben echt de wens om goede, menselijke mensen te zijn met liefdevolle relaties.
Ik had hetzelfde verlangen: ik heb meer dan 35 jaar gezocht naar DE Waarheid, naar een betrouwbare leraar en naar wijsheid. Het probleem was dat ik niet wist waar ik moest zoeken. Ik dacht dat ik genoeg wist van het christendom om NIET tot die ouderwetse religie te willen behoren. Niemand had me geleerd dat de Bijbel het ware en historisch accurate Woord van God is. Niemand had me geleerd dat Jezus DE waarheid en de weg en het leven is. Dat Hij de enige echte betrouwbare leraar is en dat echte Wijsheid te vinden is in een persoonlijke relatie met Hem. Dat het erom gaat dat we God dienen en Zijn geboden gehoorzamen.
Dus … als je toevallig mensen tegenkomt die niet gelovig zijn, probeer er dan achter te komen wat ze denken, waarom ze geloven wat ze geloven. Als ze op zoek zijn naar waarheid, zoals ik was, biedt dit je geweldige kansen om samen te praten.   In mijn volgende artikel schrijf ik meer over het wereldbeeld van mensen in de New Age en moderne spiritualiteit.

Ingrid Bijl  


Dit artikel is overgenomen uit Metamorfose, magazine voor pastoraat en hulpverlening.