Hoe is uw naam

Johan! • 78 - 2002/03 • Uitgave: 2
Het was voor mij een grote uitdaging om in Duitsland te mogen spreken op een jongerendag. Tijdens het voorgesprek kwam ik in contact met de leider, een liefdevolle en bewogen broeder voor zijn volk. Nooit zal ik het moment vergeten waarop hij zich voorstelde. “Mein Name ist Adolph”, zei hij.
U begrijpt mijn reactie!
Zo is het ook met de beide Lamechs in de Bijbel. De ene is een opschepper en moordenaar, en houdt er meer vrouwen op na. De andere is een man die keihard werkt en elke dag worstelt om zijn hoofd boven water te houden (Genis 4:23, 24, 5:28). Twee mannen met dezelfde naam, maar met een totaal tegengestelde levenshouding.

In de tijd van Alexander de Grote was er een soldaat, die rebelleerde, ook hij heette Alexander. Daarom werd hij op het matje geroepen. Hem werd gevraagd: “of je verandert je gedrag, of je verandert je naam.”

Lamech vond troost en rust bij zijn zoon en had hem daarom Noach genoemd. Hij hoopte dat zijn zoon betere tijden zou krijgen. Zoals Lamech zijn hoop vestigde op zijn zoon, zo mogen wij dat doen op de Zoon van God. Onze aardse omwandeling is moeilijk, want deze aarde is vervloekt en satans invloed is nog steeds verwoestend (Joh. 8:44).

Toch kunnen wij meer dan overwinnaars zijn (Rom.8:37), door het geloof in de Here Jezus Christus (Rom. 5:1-8). Als u christen bent, weest u er zich dan wel van bewust dat u Zijn Naam draagt!

Johan!