Hoe zal dat gebeuren?

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 12
Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Een periode van de vreselijke oordelen van de eindtijd. Laten we bidden dat voor die tijd nog miljoenen islamieten tot de Here Jezus zullen komen. Ongetwijfeld ligt dit binnen de wil van God. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen! Voor Hem is de tijd van het Heil altijd NU. Immers nu is de tijd van het welbehagen, zie nu is de dag van het heil, (2 Cor.6:2). Verschillende malen heeft de God van Israël de godheid van de Islam vernederd. Al vijf oorlogen hebben de legers van Allah een smadelijke nederlaag geleden in hun oorlogen tegen Israël. God betrekt in deze zaken meestal Zijn knecht Israël. De islamieten zien de oorlog tegen Israël duidelijk als een godsdienstoorlog, een jihad, een oorlog van Allah. Dat zal de God van Israël niet op Zich laten zitten. Zijn Naam is ermee gemoeid. Zijn oordeel gaat altijd over de afgoden van de volken. Vooral over die afgoden van de volken, die zich aan Zijn volk vergrijpen. In onze tijd is dat de maangod van de Islam. Wellicht gaat er iets wonderlijks gebeuren als de V.S. Irak aanpakt. Ook is mogelijk dat de moskeeën op de Tempelberg door een aardbeving verwijderd, worden. Maar het ligt in de lijn van de Schrift dat Israël op één of andere manier betrokken zal zijn bij de vernedering van de godheid van de Islam en bij openingen voor het Evangelie. Laten wij in elk geval bidden voor al die islamieten, die nooit een goede kans hebben gehad om de Here Jezus te gaan volgen. Laten we bidden dat de kreet Allah is groter, zal verstommen en dat de Naam van Jesjoea, de Zoon van God en de koning van Israël zal worden grootgemaakt.

Jan van Barneveld