Honderdmiljoen christenen in China

Hans L.J. Keijzer • 80 - 2004/05 • Uitgave: 19
Honderdmiljoen christenen in ChinaIn Amerika zag ik stapels boeken in zendingsstands van evangelische gemeenten. ‘Wanted: World Christians’ van J. Herbert Kane. Juist. God wil dat wij wereldchristenen zijn. Een kerk die uitziet naar de wederkomst van Christus moet eerst haar huiswerk afmaken. In de rede over de laatste dingen staat: ‘Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.’ Als christenen zich dáár nu eens druk over maakten…In China is zending verboden. Engels moet de tweede taal worden. Daarvoor zijn honderdduizenden docenten nodig. Onder hen zijn veel christenen. Ook als student, handelsman of tentenmaker kom je China binnen. Liefde maakt immers vindingrijk? Nieuwsgierige wereldchristenen willen weten hoe het gaat met hun geestelijke familie. Ze willen meer ruimte voor het Evangelie in beperkt toegankelijke landen en accepteren gesloten landen niet. Christus zei immers dat Hij alle macht op aarde heeft? Geestelijke strijd vergt gebed en gaan. Daarom maakten we een gebedsreis naar Noord-Korea, via China.Officiële kerk in China

In hartje Beijing staat een gebouw met een kruis erop. Een Drie-Zelf-Kerk, erkend door de staat. ‘s Zondags zijn alle diensten stampvol. DZK-dominees krijgen salaris van de staat, maar slikten bij hun aanstelling de voorwaarden. Onderricht aan jongeren is verboden. Preken over de wederkomst van Christus is taboe. Openbaring is een vrijwel gesloten boek. Kritiek op de staat, het abortusbeleid of het éénkindsysteem is niet toegestaan. Veel DZK-predikanten zijn vrijzinnig. Ouderling Ji Jianhong leidt de DZK. In een interview met Christianity Today (november 2004) zegt hij dat de DZK 16 miljoen gelovigen omvat in 50.000 kerken. In 1997 volgde hij Ding Guangxun op, die de partij trouw diende. De staat controleert de DZK, onder meer om zicht op contacten met buitenlanders te houden. Niet geregistreerde religieuze groepen daarentegen lijden onder vervolging en smaad. Die heten ‘gevaarlijke sekten’. Het Bureau voor Religieuze Zaken in Beijing kreeg onlangs 50 miljoen dollar extra om sekten nog beter te knevelen. Communistische buurlanden werken bij hun beleid t.a.v. religieuze vrijheid, nauw samen met dat Bureau. Afgelopen zomer zijn honderden leiders van niet-geregistreerde gemeenten opgepakt, beboet en vaak bestolen. Enkelen hebben hun arrestatie niet overleefd.

China is onmetelijk groot. Vervolging van christenen verschilt van provincie tot provincie. Ver van Beijing kon een bevriende tentenmaker in een DZK kinderwerk opzetten, leiderschapstraining geven, Bijbelvertaalwerk doen, een alfabetiseringsprogramma en een muziekbediening opzetten!Little Flock en RK

Ji Jianhong kwam tot geloof in de huisgemeente van zijn vader. Die was aangesloten bij de ‘Little Flock’ - ‘Kleine Kudde’, geleid door Watchman Nee To-sheng en Wang Ming Dao. Beiden hebben ruim 20 jaar in gevangenschap doorgebracht. Watchman Nee is daar ook gestorven. Wie ‘De Hemelse Man’*) heeft gelezen weet dat deze huisgemeenten de meerderheid van het christendom in China uitmaken. Na onze aankomst in Beijing kreeg een van hun hoogbejaarde oudsten kadootjes van ons. Wat was hij ontroerd toen hij hoorde dat al in 1958 in Nederland gebeden werd voor vervolgde gemeenten in China. Ook voor de broeders Nee en Ming – deze laatste had zijn huwelijk ingezegend! Ook Pinksterbroeder Allen Yuan kwam ons gedag zeggen. Hij bracht bijna 22 jaar in gevangenschap door en leidt een van de 3000 evangelische gemeenten in Beijing. Begin augustus 2004 werden in die gemeente bijna 1000 gelovigen in een rivier gedoopt. Hij schatte het totale aantal wedergeboren Chinezen op 9% van de bevolking, ofwel rond 100 miljoen mensen. Onze verbazing pareerde hij door ons om meer steun te vragen. Gebed, geloof en lektuur zijn nodig voor de redding van de overige 1,2 miljard Chinezen.

We hoorden weinig over de Katholieke kerken. Ook die zijn verdeeld in een kleine geregistreerde groep en een veel grotere ondergrondse, die trouw is aan Rome. Deze laatste lijdt, net als de huisgemeenten van Little Flock. Volgens Operation World omvatten beide katholieke groepen samen 12 miljoen gelovigen.Tijdens een gebedswandeling in Beijing en bij bezoeken aan toeristische trekpleisters was het mogelijk om met Chinezen het Evangelie te delen. Soms klampten de mensen je gewoon aan, in moeizaam Engels. Enige tegenstand was er bij het mausoleum van Mao Dzedong. Daar maanden politieagenten ons om door te lopen.Hans L.J. Keijzer