Hoofdredactie

Henk Schouten / Feike ter Velde / Dirk van Genderen • 82 - 2006/07 • Uitgave: 21
Sinds heel veel jaren heeft br. Feike ter Velde met grote toewijding en liefde de hoofdredactie van ons blad verzorgd. We kunnen ons nauwelijks een voorstelling maken van de hoeveelheid werk die dat steeds gaf. We vinden het zo vanzelfsprekend het blad in de bus te krijgen. Maar Feike moest het contact met de schrijvers onderhouden, planningen maken, thema’s bedenken. Hij heeft heel veel dagen bij de drukker gezeten om het blad fraai en inhoudelijk goed te houden. Soms was dat meer dan topsport. Inmiddels is de tijd gekomen dat hij het bij ons wat rustiger aan wil gaan doen, mede vanwege een groeiend aantal spreekbeurten. Daarom wil Feike vanaf 31-12-2006 zijn taak als hoofdredacteur teruggeven. Wij, het bestuur, de redactie en de lezers van `Het Zoeklicht´ zijn hem zeer erkentelijk voor al dit werk en wensen hem, met zijn vrouw Wil, kinderen en kleinkinderen nog een heel goede tijd toe.Dit alles betekent niet dat hij nu stopt met schrijven. U zult, zo de Here wil, nog veel van Feike kunnen lezen, want hij blijft als redacteur nog heel actief bij ons.We hebben omgezien naar een persoon van wie we hopen en verwachten dat hij het werk van de hoofdredactie op zich zou kunnen nemen. We zijn geweldig blij dat we zo iemand hebben gevonden. U kent hem al, hij werkt al enige tijd als redactielid met ons mee. Ik mag u br. Dirk van Genderen als de nieuwe hoofdredacteur voorstellen. Br. Van Genderen is werkzaam bij de EO als eindredacteur van het programmablad ‘Visie’; dat werk zal hij voortzetten. Br. Van Genderen kan echter privé ook tijd vrijmaken voor `Het Zoeklicht´. We zien er als redactie naar uit met br. Van Genderen te mogen samenwerken. We bidden dat God hem de kracht en de wijsheid mag geven om `Het Zoeklicht´ te laten zijn en mogelijk nog meer te maken tot een blad, waardoor velen in hun geloof bemoedigd worden. Het Zoeklicht wil de aloude boodschap van Verzoening, Vervulling en Verwachting uitstralen.Ds. Henk Schouten

Directeur Het ZoeklichtFeike ter Velde

Toen Het Zoeklicht mij destijds vroeg hoofdredacteur te worden was ik wel een beetje beduusd. Wat wordt van mij verwacht en kan ik dat wel? Het bleek moeilijker dan ik me had voorgesteld. Wie kan je vragen om te schrijven? Hoe moet je dingen afkeuren die minder geschikt zijn, of misschien wel bezwaren van lezers oproepen? Hoe ga je om met kritiek? Dingen waar je tegenop loopt, waarop mijn voorganger, broeder Henk Blok, zei: “Mijn bestraffing is er elke morgen.” Hij bedoelde: je doet het niet gauw voor iederéén goed. Dat heb ik maar onthouden. Ik heb met vreugde en toewijding aan ons blad mogen werken in moeilijke tijden voor de gedrukte media. Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u mij gaf. Nu is het tijd voor verandering. Ik ben heel blij met mijn opvolger: broeder, collega en vriend Dirk van Genderen. Ik hoop nog veel voor Het Zoeklicht te mogen schrijven onder de bezielende leiding van de nieuwe hoofdredacteur. Ik bid hem Gods bijzondere zegen toe, zoals ik die zelf ook altijd mocht ervaren.Dirk van Genderen

Helemaal onbekend zal ik voor de meesten van u niet zijn. Wie ook ‘Visie’ leest, kent mij wellicht van mijn commentaren in dat blad. Verder schrijf ik al ongeveer een jaar elke maand in ‘Het Zoeklicht’. Ik wil u wel zeggen dat ik een grote verbondenheid met dit werk voel en het als een uitdaging en roeping zie om me, naast mijn werk voor de EO, in te gaan zetten voor een verdere ontwikkeling en versterking van ‘Het Zoeklicht’. Daarbij zal geen enkele concessie worden gedaan aan de inhoud van de boodschap. Wel hoop ik dat we het blad ook aantrekkelijker kunnen maken voor een bredere groep lezers en met name ook jongeren, omdat uit onderzoek blijkt dat die groep duidelijk ondervertegenwoordigd is. En ‘Het Zoeklicht’ is het absoluut waard om door meer mensen gelezen te worden. Om hen te bemoedigen, te vertroosten, op te bouwen in het geloof, hun betrokkenheid met Israël te verdiepen en hun meer zicht te geven op de toekomst.

Ik ben blij dat Feike voorlopig nog wil blijven schrijven. Van harte wens ik hem daarbij Gods zegen toe. Ook wil ik u vragen om uw gebed voor de hele redactie, omdat ik besef dat we volledig afhankelijk zijn van Gods zegen.