Hoop

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 4
Romeinen 8 schildert magistraal de overwinning van de werking van de Geest van God, de zorgzaamheid van de Vader en het offer van Christus. Binnen deze heerlijkheid confronteert het u met een akelige werkelijkheid: de vruchteloosheid van deze wereld, een schepping in barensnood, gelovigen die zuchten. Er is inderdaad geen einde aan de pijn en het verdriet in deze wereld, niet in het hart van mensen die u nauw aan het hart liggen en niet in uw eigen hart.
Maar er is hoop! Hoop in de wereld is een onzekere verwachting. Juist de onzekerheid maakt dat er over hoop wordt gesproken. In de Bijbel is hoop de verzekerde verwachting van een zwangere vrouw (Romeinen 8). U ziet het kindje niet, maar het is er wel en het zal zeker komen.
U bent wedergeboren tot een levende hoop (1 Petrus 1:3-7), ook al is dat nog niet helemaal te zien. U wordt klaargemaakt voor een heerlijke toekomst, door de volharding van een geloof dat in de vuuroven van de wereld ligt heen, ondergedompeld in ziekte, dood, lijden en strijd met de zonde.
Er is hoop voor straks, wanneer wij bij de Here zijn. Maar er is ook hoop voor nu! U bent zalig door geloof dat gekenmerkt is door hoop. Geloof zonder hoop is geen geloof. Hoop is geloof dat zich uitstrekt naar de daadkracht van God, Die Zijn beloften waarmaakt. Daarom is er, hoewel u het nu niet ziet, zekere hoop op de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

Jef De Vriese