Hoop

Jef de Vriese • 79 - 2003/04 • Uitgave: 2
In het dal van diepe duisternis is God! Toch is het duister. Ik heb geen controle over waar ik naartoe ga. Zal ik mijn eigen licht ontsteken? Abraham, die een ‘oplossing’ zoekt om toch maar een zoon te krijgen; Mozes, die de Egyptenaar neerslaat; menselijke initiatieven die Gods plan en werkwijze ernstig doorkruisen. Hoop is niet dat ik licht zie aan het eind van de tunnel. Hoop is van licht beroofd, volhardend doorgaan, ook als het donker is, compleet afhankelijk van God. De grootste ramp die mij dan kan overkomen, is dat ik, om mijzelf te redden, mijn eigen vuur aansteek.

Jef De Vriese