Hulp bieden

Peter de Haan • 86 - 2010 • Uitgave: 3
De beelden van Haïti staan nog helder op het netvlies. De ravage die ontstond na de aardbeving op 12 januari is gigantisch. Al snel werd er voor noodhulp gezorgd. Voedsel en water werden aangevoerd, maar ook reddingswerkers om tussen al het puin op zoek te gaan naar overlevenden. Velen hebben financiële hulp gegeven door geld over te maken. Het gaat in deze gevallen vooral om praktische hulp en lichamelijke overleving en herstel na zo’n ramp. Het is echter ook van belang dat de overlevenden het Levende Water leren kennen en geestelijk voedsel krijgen. Dat geldt niet alleen voor Haïti, maar ook voor mensen in onze directe omgeving. Kent u uw buren? En kennen zij de Here?
Feike ter Velde stelt de vraag: Wat gelooft ú eigenlijk? Is dat een levend geloof, vanuit de overtuiging dat we afstand moeten doen van ons eigen ik. Oscar Lohuis schetst hoe het postmodernisme in de preken is verwerkt. Daaruit komt een beeld naar voren dat afwijkt van het afstand doen van ons eigen ik. Tegenwoordig lijkt het bij het geloof te gaan om verlost te worden van een negatief zelfbeeld of gebrek aan eigenwaarde. Het lijkt meer op een uitzending van een emotionerend televisieprogramma dan op het geven van geestelijk gezond voedsel, gebaseerd op de Bijbel.
Hans van den Berg heeft het over virulente machten. Daarbij moet u denken aan een virus dat zich door het lichaam verspreid. We leven in een wereld waar deze virulente (schadelijke) machten schijnbaar de overhand hebben. Maar we weten dat deze machten overwonnen zijn. Het goede nieuws is niet dat wij zelf OK zijn, maar dat Christus overwinnaar is. Aan ons de taak om deze hulp naar de mensen te brengen.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht